fbpx

catalogue free

กระเป๋าผ้า กับบทบาทสำคัญทางการตลาด

สำหรับใครที่ต้องการมี แบรนด์กระเป๋าผ้าเป็นของตัวเอง การทำการตลาด เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นแก่นในการทำธุรกิจ และยังเป็น ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ ในการสร้างแบรนด์ (Branding ) กระเป๋าของเรา ให้อยู่อย่างยั่งยืน ยาวนาน และสร้างกำไรได้ สำหรับเทคนิคการสร้างแบรนด์ สามารถ

ติดตามได้ ในบทความ : 5 วิธี การสร้างแบรนด์กระเป๋าผ้าของตัวเอง ให้ปังค์! สำหรับบทความนี้ ทำไมเราต้องทำการตลาด ? ทำการตลาดดีอย่างไร ? แล้วกระเป๋าผ้า ช่วยส่งเสริมการตลาดได้อย่างไรบ้าง ?

 

การตลาด ( Marketing ) หมายถึง การทำกิจกรรมต่าง ๆ ใรทางธุรกิจ ที่มีผลทำให้ เกิดการนำสินค้าหรือบริการ ไปสู่ผู้บริโภค ก่อให้เกิดความถึงพอใจของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ธุรกิจก็บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ รายได้ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อ และกำไร จากการทำธุรกิจ นี่คือเหตุผลว่าทำไม ? เราต้อง ทำการตลาด ก็เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และให้ประสบความสำเร็จ ในการทำธุรกิจ

กลยุทธ์ทางการตลาด ( Marketing Strategy )

เป็นวิธีการวางแผน เพื่อให้บรรลุ ถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ โดยจะมีหลายประเภท เดิมที เราเริ่มใช้ตั้งแต่ กลยุทธ์ 4P , กลยุทธ์ 8P , กลยุทธ์ 4C เป็นหลัก แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไม่หยุด พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ ก็มีการเปลี่ยนไป เช่นกัน ทำให้กลยุทธ์ดั่งเดิม ไม่นิยมใช้แล้ว แต่สำหรับกลยุทธ์ใหม่ ก็ยังมีการพัฒนา อยู่บนพื้นฐาน / ทฤษฎีเดิม

การทำการตลาด ดีอย่างไร ?

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะ ทำการตลาดเป็นในเชิง การตลาดในรูปแบบผสม เพื่อให้เหมาะสม กับสินค้าแต่ละชนิด และกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ได้แก่

 รับทำกระเป๋าผ้า พิมพ์โลโก้

 1. การใช้การตลาดแบบ 8P และ STP Model

สำหรับการตลาดแบบ 8P เป็นสิ่งที่คนทั่วโลก ให้การยอมรับ อีกทั้ง ยังเป็นขั้นตอนการทำงาน ที่เห็นผลลัพธ์ความก้าวหน้า ได้อย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบัน ธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ทำให้การตลาดแบบ 8P ไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงได้การร่วมกับการใช้ STP Model

STP Model คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาด ได้แก่ ส่วนแบ่งทางการตลาด , ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ และ กลุ่มเป้าหมายหลัก มีรายละเอียด ดังนี้

  • Segmentation : การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็นกลุ่มย่อย ตามเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น เกณฑ์ตามประชากรศาสตร์ , ภูมิศาสตร์ , จิตลักษณะ , พฤติกรรม เป็นต้น
  • Targeting : เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่เราจะทำการตลาดด้วย โดยสามารถเลือกได้ทั้ง กลุ่มเป้าหมายกว้าง และกลุ่มแบบเฉพาะ
  • Positioning : เป็นการตำแหน่งสินค้า / แบรนด์ ของเราให้เป็นที่จดจำ วิเคราะห์จากส่วนเหมือน หรือแตกต่างระหว่างเรา และคู่แข่ง

ขั้นตอน STP MOdel จะช่วยทำให้เรามองตัวเอง แบรนด์ และกลุ่มลูกค้าหลัก ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการทำการตลาด และทำให้เราวางทิศทาง ของแบรนด์สินค้าเรา ได้ง่ายมากขึ้น

 ทำถุงผ้า แจกสัมมนา ประชาสัมพันธ์

 1. การวิจัยการตลาด ( Marketing Reserch )

เป็นขั้นตอนหนึ่ง ที่ทำให้ เราวางกลยุทธ์ได้ง่าย และไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เริ่มจาก การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึง การวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ เพราะการแข่งขันค่อนข้างสูง การทำวิจัยการตลาด ทำให้เรา สามารถชนะคู่แข่งได้ และจะช่วยให้ เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย

 

 1. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ในยุค Digital

เป็นการนำเอาการสื่อสาร มาผสมร่วมกับการตลาด ได้อย่างลงตัว เพื่อให้รูปแบบการทำการตลาด มีความหลากหลาย และปรับใช้ได้ อย่างตรงจุดมากขึ้น ด้วยการใช้การสื่อสารการตลาด จะเครื่องมือทั้งหมด 6 ชิ้นหลัก ๆ ได้แก่

  • การโฆษณา : เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการยอดขาย เพิ่มกำไร ทำให้สินค้าของเรา เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยหลักการใช้งานที่ สามารถสร้างความแตกต่าง ในระยะเวลารวดเร็ว และขยายเป็นวงกว้างได้ เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก การโฆษณาจะช่วยให้ ธุจกิจของคุณดูใหญ่ขึ้น และถูกพูดถึงมากขึ้น
  • การประชาสัมพันธ์ : เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทสำคัญ ที่มีหน้าที่ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า / องค์กร / บริษัท ให้มีความแข็งแกร่ง เน้นที่การให้ข้อมูลสินค้า มากกว่าการขาย อย่างเช่น การโฆษณา แต่เป็นการส่งเสริมการขายที่ดีมาก ๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ได้ด้วย
  • การสื่อสารทางตรง : เป็นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ระหว่างทางธุรกิจกับผู้บริโภค เหมาะสำหรับสินค้าบางอย่าง ที่ต้องการการติดตามผล เช่น คอนโดมิเนียม , พิพิธภัณฑ์ , การใช้บริการโรงแรม ฯลฯ
  • การส่งเสริมการตลาด : เป็นการช่วยส่งเสริมการขาย ช่วยจูงใจ และกระตุ้นการขายให้มากขึ้น เช่น การรักษาลูกค้าเก่า , หาลูกค้ารายใหม่ ,  การเพิ่มอัตราการใช้สินค้า เป็นต้น
  • การสื่อสารแบบส่วนตัว หรือการสื่อสารผ่านพนักงาน : จะช่วยอย่างมาก หากมีความซับซ้อนของสินค้า การมีพนักงานขาย ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจสินค้า ได้อย่างถูกต้อง และมีต้นทุนถูกกว่า การทำโฆษณาหลายเท่า
  • การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด : สร้างกิจกรรม เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น สนับสนุนร้านค้าปลีก เนื่องจากร้านค้าปลีก มีความรู้ตลาดในท้องที่ดีกว่าผู้ผลิต

 

 1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ( Corporate Social Responsibility : CSR )

สำหรับขั้นตอนนี้ ผู้ผลิต / องค์กร / เจ้าของแบรนด์ ต้องทำภายใต้หลักจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จากรุ่นสู่รุ่น เป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ เช่นเดียวกับ การทำประชาสัมพันธ์

เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทยได้มีการออกกฏหมาย สำหรับการรับรองคุณภาพสินค้าไทย เรียกว่า Thailand Trust Mask ( T Mark ) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยจะเป็นเครื่องหมายการันตีว่า สินค้าไทยนี้ มีมาตราฐานแรงงานไทย , การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม , การบริการใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 1. การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ( Customer Relationship Management : CRM )

ประโยชน์ของการทำ CRM คือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้า รักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กร ให้นานที่สุด หรือจะเรียกว่า เป็นการสร้าง loyalty ให้กับสินค้า / แบรนด์ของเรา นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ ในการซื้อสินค้าซ้ำแล้ว ยังช่วยในเรื่องของ การลดค่าใช้จ่ายสำหรับการโฆษณา กับลูกค้ารายใหม่อีกด้วย   

 

ทำไมแบรนด์ดังต่าง ๆ ถึงสั่งผลิต กระเป๋าผ้า ในบทบาททางการตลาด ?

 

สั่งทำกระเป๋าแถม แจกกับสินค้า

 

 1. เครื่องมือในการโฆษณาเคลื่อนที่ : ลูกค้าแบรนด์ ที่ใช้งานกระเป๋าผ้า มักจะพกพากระเป๋าผ้า ไปด้วยทุกที่ เรียกว่า Low - cost Advertising เราสามารถออกแบบหรือดีไซน์ ข้อความ , โลโก้ ที่บ่งบอกความเป็นตัวเราออกไปได้

 สั่งทำกระเป๋าแถมโปรโมชั่น

 

 1. ใช้เป็นสร้าง Loyalty : จะเห็นหลายแบรนด์ ออกมาลด แลก แจก แถม สิ่งของ ซึ่งเป็นวิธีคล้าย ๆ กัน แต่สำหรับกระเป๋าผ้า จะให้คุณค่า มากกว่าสิ่งของชนิดอื่น เพราะด้วยคุณภาพสินค้า และสามารถใช้งานได้จริง ลูกค้าที่ใช้งานกระเป๋าผ้า จึงถือได้ว่า เป็นลูกค้ากลุ่มหลักของแบรนด์เรา นั่นเอง

 

 1. เป็นเครื่องมือ ที่เราสามารถออกแบบได้เอง : ในการสั่งผลิตกระเป๋า เราสามารถกำหนดได้ว่า เราจะสั่งผลิตเท่าไหร่ , ใช้เนื้อผ้าอะไร , ขนาดเท่าไหร่ , และนำไปใช้กับโอกาสอะไรบ้าง เนื่องจากในแต่ละโอกาสใช้งาน ก็จะใช้เนื้อผ้า และขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อความเหมาะสม ของการใช้งานกระเป๋าผ้า เช่น กระเป๋าใส่หนังสือ ของโรงเรียนกวดวิชา เป็นต้น

ผ้าที่นิยมสั่งผลิต ได้แก่ ผ้าแคนวาส , ผ้าสปันบอนด์ , ผ้า PU เป็นต้น เพราะเป็นผ้าที่มีความคงทน สามารถรับน้ำหนักได้ดี

 ผลิตกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม แจกประชาสัมพันธ์

 1. การผลิตที่มีคุณภาพ : โรงงานผลิตที่มีคุณภาพ บริการครบวงจร ทำให้เราได้กระเป๋าที่มีราคาถูก เราสามารถเอาไปต่อยอด เพื่อสร้างกำไรได้ , กระเป๋าคุณภาพดี เพราะมีช่างผู้เชี่ยวชาญดูแล , โรงงานมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ระยะเวลาการผลิตน้อย ไม่เกิน 14 วัน พร้อมกับการจัดส่ง ให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

 

 1. สามารถทำกำไรต่อได้ง่าย : เนื่องจาก กระเป๋าผ้ามีต้นทุนการผลิต ที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับกระเป๋าประเภทอื่น อีกทั้งการผลิต 1 ครั้ง สามารถผลิตได้หลายใบ ทำให้เราลดต้นทุนในการผลิตลงอีก เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราด้วย

 

 1. เป็นการสร้างกิจกรรม CSR : สำหรับถุงผ้าพิมพ์แบรนด์ นำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า แทนที่จากใช้พลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ คนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยกิจกรรมนี้ ทำให้ลูกค้าหรือคนทั่วไป มีอารมณ์ร่วม และสนใจไปด้วยได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ ทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น

 โรงงานทำกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม แจกประชาสัมพันธ์

เรามีตัวอย่าง จากแบรนด์ดัง ๆ ที่ใช้กระเป๋าผ้า เป็นเครื่องมือทางการตลาด เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ , Watsons , Oriental Pricess , etc. ซึ่งเป็นที่นิยมมานาน เราค่อนข้างคุ้นเคย กันอยู่แล้ว กระเป๋าผ้าสามารถแทรกเข้าไปในการตลาด ได้แทบทุกขั้นตอน

และเพื่อความเหมาะสมกับ สินค้า / แบรนด์ของเรา สำหรับผู้ที่เริ่มต้น การสร้างแบรนด์กระเป๋า ควรทำการศึกษาให้ดี จนถึงการวางกลยุทธ์สินค้า เพื่อที่เราจะได้มี Guildeline หากมีการวางแผนที่ดี ก็จะส่งผลให้แบรนด์แข็งแรง มีชื่อเสียง และอยู่ในตลาดได้ยาวนาน ไม่ออกนอกลู่นอกทางนั่นเอง

สนใจจะทำกระเป๋าผ้า หรือถุงผ้า สกรีนโลโก้ ของตัวเอง เพิ่มส่งต่อสิ่งๆดีให้กับผู้รับ ก็ติดต่อโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าได้ที่

https://www.thaidesignguru.com
?LineID : @designguru
☎️ Tel: 088-6532999

#รับทำกระเป๋าผ้าร่ม #รับผลิตกระเป๋าผ้าพับได้ #รับผลิตกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน #สั่งทำกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม #สั่งทำกระเป๋าผ้าสกรีนโลโก้หน่วยงาน

รับทำ กระเป๋าผ้า รับผลิตถุงผ้า

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

รับทำ Griptok ตามแบบของแจกโรงพยาบาลกรุงเทพ

30-11-542 Hits:780 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ตัวป๊อบอเนกประสงค์ไอเท็มสุดน่ารัก สำหรับของแจก ของแถมหน่วยงาน ผลงาน รับทำ Griptok ตามแบบของแจกโรงพยาบาลกรุงเทพ กริ๊บต๊อกออกแบบลายสีน้ำเงิน พิมพ์ลาย มาพร้อมการ์ดรองกระดาษที่ดีไซน์เดียวกันกับตัว Griptok ขั้นต่ำ 100 ชิ้น คละลายได้ราคาถูก

Read more

รับทำGriptok ติดมือถือของแจกแฟนคลับ คนของแปลน

30-11-542 Hits:812 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

สั่งทำของแจกแฟนคลับ พิมพ์ภาพศิลปินได้เหมือนจริง Griptok ที่ติดมือถือพิมพ์ลายพร้อมการ์ดแจก ที่ออกแบบให้เข้ากับที่ติดมือถือ แถมฟรี เมื่อสั่งทำ Griptok ติดหลังมือถือกับเรา Griptok กริ๊บต๊อคที่จับติดหลังมือถือ ที่กลายเป็นที่ติดสาระพัดประโยชน์ ราคาถูก สั่งผลิตง่าย

Read more

ผลิตกระเป๋าผ้าใบแฟชั่นซิปรูดขนาดใหญ่สะพายข้าง สกรีนโลโก้ bangchak

30-11-542 Hits:303 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

รูปแบบกระเป๋าผ้าที่เน้นความทนทาน อย่างกระเป๋าผ้าแฟชั่นเนื้อผ้าใบกันน้ำหูหิ้วพร้อมสายสะพายปรับได้ขนาดใหญ่ใส่ของได้จุใจ สกรีนโลโก้แบรนด์สินค้าเพื่อเป็นกระเป๋าพรีเมี่ยมมอบให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก แคมเปญกระเป๋าแจกที่กระตุ้นการตลาดในช่วงเทศกาล ในราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

Read more

shopping cart bag

ติดต่อสอบถาม


Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ