fbpx

catalogue free

ของพรีเมี่ยม แจกโปรโมชั่น

“ ของที่ระลึก ” หมายถึง สัญลักษณ์เป็นตัวแทนบุคคล หรือเป็นสิ่งของที่นำมาใช้ เพื่อจูงใจ สร้างความคิดถึง หรือนึกถึงบุคคล เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้น  ซึ่งของที่ระลึก จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามงานและโอกาสที่แจก เช่น “ ของชำร่วย ” เป็นของที่ตอบแทนผู้ที่มาช่วยงาน / ร่วมงานแต่งงาน , “ ของกำนัล ”

สิ่งของที่มอบให้บุคคลที่เรารัก และนับถือ , “ ของขวัญ ” คือสิ่งของที่ให้กัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ หรือสร้างอัธยาศัยไมตรี ก่อนที่เราจะสั่งผลิต ของที่ระลึกพรีเมี่ยม หรือของขวัญพรีเมี่ยม มีปัจจัยอะไรบ้าง ? ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เราควรต้องคำนึงถึง

 

9 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ / ของที่ระลึก

 1. ปัจจัยในเรื่องการใช้งาน ( Function )

ก่อนการผลิตทุกครั้ง เราต้องคำนึงว่า ของที่ระลึกพรีเมี่ยมที่ผลิตมานั้น มีหน้าที่การใช้งาน ตรงตามที่กำหนดไว้ นั่นก็คือ สามรถตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้งานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ ถึงอย่างไร  ของที่ระลึกบางชนิด อาจจะต้องใช้เวลาใน การวัดประสิทธิภาพการใช้งาน จึงจะสามารถบอกได้ว่า ของที่ระลึกพรีเมี่ยม มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร

ตัวอย่างเช่น

การออกแบบภาชนะเครื่องครัว จานและชาม มีข้อแตกต่างด้านการใช้งานที่แตกต่างกัน เพราะจานไม่สามารถบรรจุอาหารที่มีปริมาณเยอะ ๆ อย่างเช่น ต้มยำหรือต้มจืดได้ เป็นต้น

 กระเป๋าพรีเมี่ยม แจกงานสัมมนา

 1. ปัจจัยเรื่องความสวย ความงาม ทำให้น่าใช้ ( Aesthetics or sales appeal )

ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ที่ออกแบบมานั้น จะต้องมีรูปร่าง รูปทรง สี น่านำไปใช้ ตรงกับรสนิยมกลุ่มผู้บริโภค ในแต่ละกลุ่ม ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าของของที่ระลึกพรีเมี่ยม ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคนเรา จะมีการรับรู้ถึงรูปร่างและสีก่อน ต่างจากงานจิตรกรรม ที่สามารถออกแบบได้เลย ตามความต้องการของจิตรกร แต่สำหรับการออกแบบของที่ระลึกพรีเมี่ยม จะต้องผสมผสานระหว่าง ทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผู้บริโภค เพราะไม่มีการตัดสินว่าแบบไหนถูก / ผิด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่พิจารณาจากรสนิยมของตนเอง ร่วมกับประโยชน์การใช้งาน

ตัวอย่างเช่น

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน โซฟาหนังและโซฟาไม้ ทั้งสองแบบให้สไตล์การตกแต่งบ้านที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่รสนิยมของผู้ใช้งาน

 

 1. ปัจจัยเรื่องความสะดวกสบาย ( Ergonomics )

เป็นการออกแบบของที่ระลึกพรีเมี่ยม ที่คำนึงถึงขนาด , สัดส่วน , ความสามารถ และขีดจำกัดของสรีระผู้ใช้งาน เพราะผู้ใช้งานจะเป็นผู้วัดว่า ของพรีเมี่ยมนี้ สามารถให้ความสะดวกสบายได้หรือไม่ ?

ตัวอย่างเช่น

การออกแบบเครื่องนอน ไม่ว่าจะเป็น ที่นอน , หมอน , หมอนข้าง , เตียงนอน เป็นต้น ต้องคำนึงถึงสรีระของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพราะที่นอนมีผลต่อสรีระร่างกายในระยะยาว หากมีการออกแบบที่ไม่ดี อาจจะส่งผลถึงสุขภาพได้

 

กระเป๋าพรีเมี่ยม แจกงานสัมมนา

 

 1. ปัจจัยเรื่องความปลอดภัย ( Safety )

ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัในการใช้งานด้วย โดยเฉพาะของพรีเมี่ยมที่สร้างขึ้นมาเพื่อ อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า , สินค้าสำหรับเด็ก , สินค้าสำหรับคนสูงวัย เป็นต้น

 

 1. ปัจจัยเรื่องความแข็งแรง ( Construction )

สำหรับในส่วนนี้ เป็นการพูดถึงความแข็งแรง ทนทานของของที่ระลึกพรีเมี่ยม โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขนาดและวัสดุการใช้งานร่วมด้วย

ตัวอย่างเช่น

การออกแบบกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม ที่มีการใช้เนื้อผ้าต่างกัน ระหว่างผ้าแคนวาส และผ้าสปันบอนด์ จะเห็นได้ชัดว่า ความหนาของผ้าทั้งสองชนิด มีความแตกต่างกัน ยิ่งผ้าหนา ยิ่งสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น ( สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : ผ้าแคนวาสคืออะไร ? และ ผ้าสปันบอนด์ คืออะไร ? )

 

 1. ปัจจัยเรื่องราคา ( Cost )

เราต้องทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มลูกค้า ให้แน่ชัดก่อนการสั่งผลิตของที่ระลึกพรีเมี่ยม ควรต้องพิจารณาถึงเพศ อายุ รายได้ เพราะจะส่งผลต่อการตั้งราคาสินค้า หรือของที่ระลึกที่เราต้องการสั่งผลิต นอกจากนี้ ในส่วนของราคา ยังต้องประเมินเรื่องวัสดุของของที่ระลึกพรีเมี่ยม , วิธีการผลิต ร่วมด้วย

 

 1. ปัจจัยเรื่องวัสดุ ( Material )

การเลือกใช้วัสดุในการผลิตของพรีเมี่ยม โดยปกติแล้วจะเลือกที่คุณภาพของวัสดุ เพิ่มเติมเข้ามาคือในส่วนของการใช้งานและเก็บรักษาได้ง่าย เช่น กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม เป็นของที่ระลึก ที่เราสามารถเลือกสรรวัสดุ มาผลิตได้ตามความต้องการและโอกสในการใช้งาน นอกจากนี้ ยังดูแลรักษาได้ง่ายอีกด้วย ( สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : 5 วิธี การรักษากระเป๋าผ้า ให้อยู่กับเรานาน ๆ )

 

 1. ปัจจัยเรื่องกระบวนการผลิต ( Production )

สำหรับการออกแบบของที่ระลึกพรีเมี่ยม การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต นอกจากจะทำให้ผลิตได้ไว ประหยัดเวลาแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย ยกเว้น ในการของการผลิตของที่ระลึกพรีเมี่ยม ที่เน้นการใช้แรงงานคนปละฝีมือเป็นหลัก เช่น งานแกะสลัก , งานเย็บปัก , ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ

 กระเป๋าพรีเมี่ยม แจกงานสัมมนา

 

 1. ปัจจัยเรื่องการจัดส่ง ( Transportation )

ในการสั่งผลิตของที่ระลึกพรีเมี่ยม เราต้องทำการศึกษาให้ดีว่า โรงงานที่ทำการผลิตมีบริการที่ครบวงจร ครอบคลุม ทำให้เราลดความยุ่งยากที่จะสั่งผลิตของพรีเมี่ยม นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนในการจัดหา บริษัทขนส่งเองด้วย ( สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : รู้ได้อย่างไร ? ว่า ควรเลือกโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าแบบไหน มาผลิตกระเป๋าผ้าให้คุณ )

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบของพรีเมี่ยม แล้วทำไม ? องค์กรต่าง ๆ ถึงนิยมสั่งผลิตกระเป๋าผ้าแจก เป็นของที่ระลึก มากกว่าของพรีเมี่ยมประเภทอื่น

 

5 เหตุผล ทำไมกระเป๋าผ้าแจกถึงนิยมสั่งผลิต เป็นของที่ระลึกพรีเมี่ยม

 1. คุณสมบัติของกระเป๋าผ้า และความคุ้มค่าในการใช้งาน

อย่างที่ทราบกันดีว่า กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม เป็นกระเป๋าที่เน้นไปที่การใช้งานเป็นหลัก อาจจะมีการดีไซน์ที่สวยงามอยู่บ้าง ยิ่งทำให้น่าใช้มากขึ้น ด้วยลวดลายและสีสันบนกระเป๋าผ้า แต่คุณสมบัติพื้นฐาน ที่กระเป๋าผ้าควรจะมี คือ ความแข็งแรงทนทานและสามารถใช้งานได้นาน

ในปัจจุบัน การผลิตกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม หรือการรับทำกระเป๋าผ้า มีด้วยหลากหลายรูปแบบและหลายยี่ห้อ ในท้องตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะปริมาณการใช้งานกระเป๋าผ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

 

 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

กระเป๋า ถือเป็นของที่ระลึกพรีเมี่ยม ที่องค์กรใหญ่ ๆ นิยมสั่งผลิตเพื่อใช้ในกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การแจกถุงผ้า ร่วมกับการซื้อหนังสือ เพราะด้วยคุณสมบัติด้านงานใช้งานของทุกผ้า ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค อีกทั้ง ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ที่ช่วยรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ด้วยการแจกถุงผ้าอีกด้วย เราจะเห็นกิจกรรม CSR ของบริษัท / องค์กรดังมากมาย ที่ใช้ถุงผ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด และยังประสบความสำเร็จ ในการสร้างภาพจดจำให้กับผู้บริโภคได้ดีอีกด้วย  ( สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : กระเป๋าผ้า กับบทบาทสำคัญทางการตลาด )

 

 1. สามารถผลิตได้จำนวนมาก ต่อการสั่งผลิต 1 ครั้ง

ตอบโจทย์สำหรับองค์กร ที่ต้องการแจกกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยมจำนวนมาก ให้แก่พนักงาน / ลูกค้า ขององค์กร และยิ่งหากเลือกโรงงานที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการจัดทำกระเป๋าผ้า ยิ่งทำให้เราได้รับสินค้าไว มีคุณภาพ และสามารถประกันความเสียหายของสินค้าได้ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดทางการผลิตได้อีกด้วย นั่นคือ ขั้นตอนในการ QC สินค้าก่อนทำการจัดส่ง ต่างจากร้านรับจ้างผลิตกระเป๋าผ้าทั่วไป ที่มักจะไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า ทำให้เราอาจจะได้สินค้าคุณภาพไม่ดี

กระเป๋าพรีเมี่ยม แจกงานสัมมนา

 

 1. กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม ราคาไม่แพง

เมื่อเราเทียบกับของที่ระลึกพรีเมี่ยมอื่น การอาจจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะ รวมถึง การเลือกสรรวัสดุในการผลิตสินค้าที่ค่อนข้างนาน อาจจะทำให้เราเสียเวลา และเสียงบประมาณ มากกว่าการสั่งผลิตกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม เพราะยิ่งหากเรา สั่งผลิตกระเป๋าผ้าจำนวนมาก กับโรงงานที่มีความสามารถสูงในการผลิต ทำให้เราสะดวกและง่าย ในการหาข้อมูล และยังได้ราคาที่ถูกกว่าด้วย เพราะโรงงานที่ดี จะช่วยคุณ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าพรีเมี่ยม และยังให้คำปรึกษา เพื่อผลิตของพรีเมี่ยมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเราได้

 

 1. เป็นเครื่องมือ ในการประชาสัมพันธ์องค์กร ที่มีต้นทุนต่ำ

อย่างที่กล่าวไปว่า ต้นทุนการผลิตกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม มีราคาที่ต่ำกว่าของพรีเมี่ยมอื่น ๆ นอกจากนี้ เรายังสามารถทำการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาแบรนด์ / องค์กร / บริษัท ผ่านทางกระเป๋าพรีเมี่ยมได้ โดยเราสามารถสกรีนข้อความ , โลโก้ หรือชื่อแคมเปญ บนกระเป๋าผ้าได้ เนื่องจาก มีปริมาณกลุ่มคนที่ใช้กระเป๋าผ้าจำนวนมาก หากเราผลิตกระเป๋าผ้าที่ตอบสนองคงามต้องการได้ จะเกิดการบอกต่อ และทำให้แบรนด์ / องค์กร / บริษัทของเรา เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยที่ลงทุนไม่เยอะ

 

รูปแบบกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม ที่องค์กรต่าง ๆ นิยมผลิตเพื่อใช้เป็นของที่ระลึกพรีเมี่ยม ซึ่งต้องบอกก่อนว่า ในการผลิตกระเป๋าในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้เนื้อผ้าได้ทุกรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า

 

   • ถุงผ้าลดโลกร้อน

นิยมผลิตจากเนื้อผ้าร่ม หรือ PU ( Polyurethane ) และเนื้อผ้าสปันบอนด์ ( Spunpond ) เพราะเนื่องจากมีน้ำหนักค่อนข้างเบา พกพาได้ง่าย และยังสามารถพับเก็บได้ด้วย เหมาะสำหรับการใช้แทนถุงพลาสติก นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว การดีไซน์ถุงผ้าลดโลกร้อน ก็สามารถทำได้หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้รู้สึกดี และพึงพอใจด้วย ลวดลายที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร

กระเป๋าพรีเมี่ยม แจกงานสัมมนา

 

   • ถุงผ้าใส่ขวดน้ำ หรือขวดไวน์

เป็นการเพิ่มคุณค่า ของของที่ระลึกพรีเมี่ยม เพราะการใช้ถุงผ้าสำหรับใส่ขวดน้ำ / ขวดไวน์ จะช่วยทำให้รักษาความเย็น ได้นานกว่าปกติ อาจจะเพิ่มลูกเล่นอื่นได้ เช่น หูหิ้ว เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน และยังเพิ่มสกรีนลาย , โลโก้ , ข้อความ , ชื่อสินค้าได้ด้วย

 

กระเป๋าพรีเมี่ยม แจกงานสัมมนา

 

   • กระเป๋าเป้หูรูด  

นิยมผลิตจากเนื้อผ้าร่ม หรือ PU ( Polyurethane ) และเนื้อผ้าสปันบอนด์ ( Spunpond ) เช่นกัน ด้วยคุณสมบัติผ้าที่เบา ระบายอากาศได้ดี รวมถึงทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬา

กระเป๋าพรีเมี่ยม แจกงานสัมมนา

 

   • กระเป๋าผ้าหูหิ้ว

ส่วนมากเป็นกระเป๋าผ้าสำหรับถือ นิยมนำไปใช้ในทางการตลาด เช่น การทำถุงผ้าโปรโมชั่นแถมสินค้า เพื่อนำมากระตุ้นยอดขาย ด้วยทรงของกระเป๋าผ้า ที่สามารถขยายก้น หรือขยายข้างให้กว้างขึ้นได้ นอกจาก เพื่อการใช้งานทางการตลาดแล้ว ยังช่วยในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้ด้วย เช่น กระเป๋าผ้าหิ้วของธนาคารต่าง ๆ ที่มีการสกรีนโลโก้บนกระเป๋า สร้างการจดจำแล้วการรับรู้ขององค์กรได้ดี

กระเป๋าพรีเมี่ยม แจกงานสัมมนา

   • กระเป๋าโน้ตบุ้ค

เป็นที่นิยมอย่างมาก ในการแจกเป็นของที่ระลึกพรีเมี่ยม ในองค์กร เพราะสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้งาน ที่เป็นพนักงานบริษัท นอกจากนี้เรายังสกรีนลาย , โลโก้ , ข้อความได้ตามที่เราต้องการ

กระเป๋าพรีเมี่ยม แจกงานสัมมนา

   • กระเป๋าดินสอผ้า และกระเป๋าสะพายหลัง

เป็นที่นิยมในการแจกเป็นของที่ระลึกพรีเมี่ยม ตามสถาบันการศึกษา เพราะนักเรียน / นักศึกษา สามารถใช้งานกระเป๋าผ้าได้จริง อีกทั้ง รูปแบบดีไซน์ และขนาดสามารถปรับได้ตามต้องการ กระเป๋าดินสอ สามารถใช้เนื้อผ้าผลิตได้ทุกชนิด และยังสกรีนลายได้ง่ายอีกด้วย

สนใจจะทำกระเป๋าผ้า หรือถุงผ้า สกรีนโลโก้ ของตัวเอง เพิ่มส่งต่อสิ่งๆดีให้กับผู้รับ ก็ติดต่อโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าได้ที่

https://www.thaidesignguru.com
?LineID : @designguru
☎️ Tel: 088-6532999

#รับทำกระเป๋าผ้าร่ม #รับผลิตกระเป๋าผ้าพับได้ #รับผลิตกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน #สั่งทำกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม #สั่งทำกระเป๋าผ้าสกรีนโลโก้หน่วยงาน

รับทำ กระเป๋าผ้า รับผลิตถุงผ้า

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

รับผลิตกระเป๋าใส่คู่มือรถ ผ้า 600D สีกรม พร้อมสกรีนลาย THAY

30-11-542 Hits:44 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ไอเดียสินค้าที่ออกแบบเพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่รักรถ ด้วยกระเป๋าผ้าใส่คู่มือรถยนต์ซิปรูดโทนสีดำ พรีเมี่ยมสวย พกติดรถได้ตลอดเวลา การผลิตกระเป๋าผ้าใส่คู่มือรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของการระเบียบเอกสารสำคัญที่คนรักรถยนต์ควรมี ทำให้หาเอกสารง่ายในเวลาที่ต้องการ

Read more

ผลิตพวงกุญแจที่ระลึก สายทอสำเร็จสีดำพร้อมจี้อะคริลิก แบรนด์ MAMA

30-11-542 Hits:441 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

พวงกุญแจเป็นสินค้าที่เหมาะเป็นของชำร่วยแบรนด์สินค้าด้วยสายทอสำเร็จรูป ราคาถูก มีสายหลายสีให้เลือก ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความทนทาน การสั่งทำพวงกุญแจที่ระลึกสามารถออกแบบงานพิมพ์พร้อมตัวจี้อะคริลิก ขั้นต่ำเพียง 100 ชิ้น ระยะเวลาผลิต 14-21 วัน 

Read more

รับผลิตหน้ากากผ้าไมโคร LAZADA สีขาว ขนาดผู้ใหญ่ และเด็ก

30-11-542 Hits:1081 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

New Nolmal กับชีวิตแม่บ้านยุคใหม่...งานประจำอย่างนึงที่แม่บ้านทุกคนจะต้องทำนอกจากงานบ้าน ก็ต้องเป็นการช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของเพื่อนำมาใช้ในบ้านนั่นเอง และหน้ากากผ้าคืออุปกรณ์สำคัญเลยล่ะ แบรนด์ LAZADA ก็เป็นอีกแบรนด์ที่สั่งทำหน้ากากผ้า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจากทางเรา

Read more

shopping cart bag

ติดต่อสอบถาม


Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ