ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

สั่งผลิต กระเป๋าผ้าแจก พนักงาน สำหรับบริษัทส่งของ

ความสำคัญของการทำธุรกิจไม่ใช่เพียงเฉพาะ เพื่อให้ได้ยอดขายหรือทำกำไรให้ได้มากที่สุด  สื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อภาพลักษณ์บริษัท สร้างภาพจำส่งผลต่อประกอบการหรือกำไรได้ ซึ่งหลายบริษัทเคย สั่งทำ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า พิมพ์แบรนด์ เพื่อเป็น กระเป๋าผ้าแจกลูกค้า แล้วอย่าลืมให้...ความสำคัญกับกระเป๋าแจกให้กับพนักงาน

ขององค์กรของเราเอง ของเน้นบริษัทส่งของ เพราะเจ้าหน้าที่ส่งของเป็นกลุ่มคนที่เดินทางตลอดเวลา และต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ดังนั้นขณะที่ปฎิบัติหน้าที่ พนักงานของเราจะทำหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ภาพของเราในเวลาเดียวกัน การ ผลิตถุงผ้า หรือ สั่งผลิตกระเป๋าผ้า สกรีน แบรนด์สินค้า จึงเป็นปัจจัยการตลาดที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินไปได้ทั้งภายนอก ( External Marketing ) และภายใน ( Internal Marketing )

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะ ผลิตกระเป๋าผ้า เพื่อทำให้ “ธุรกิจเป็นที่รู้จักและจดจำได้ ในกลุ่มของผู้บริโภค ซึ่งถุงผ้า กระเป๋าผ้าที่มีเอกลักษณ์ สกรีนโลโก้ ข้อความ งานพิมพ์ ที่ชัดเจนทำให้แนวโน้มความสำเร็จมีสูงถึง 90% ” ซึ่งจากประสบการณ์การของ โรงงานทำกระเป๋าผ้า ถุงผ้า เพื่อใช้ทางการตลาด พบว่าต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมากมาย ที่เจ้าของแบรนด์ หรือหน่วยงานไม่อาจจะควบคุมได้ ทั้งสภาวะเศรษฐกิจ , สภาพอากาศ ฯลฯ สำหรับอีก 10% คือการตลาดภายในองค์กร ( Internal Marketing ) ดังนั้นหากต้องการออกแบบกระเป๋าผ้า ถุงผ้า พรีเมี่ยม เพื่อแจกพนักงานในองค์กร จึงต้องศึกษาพฤติกรรม ความชอบซึ่งเราสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย ๆ นั่นก็คือ พนักงานภายในองค์กร เป็นส่วนที่เราควบคุมได้ง่าย เพราะพนักงานจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กร หรือรู้จักตัวตนของแบรนด์เราเป็นอย่างดี ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานมากที่ต้องการกระเป๋าผ้า และให้โอกาสเราได้ รับผลิตกระเป๋าผ้า พิมพ์โลโก้ หน่วยงาน โดยทางลูกค้าให้เหตุผลว่า พนักงานคือส่วนสำคัญที่พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ในให้ดีขึ้น และถ้าพนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบ และได้กระเป๋าผ้าแจก ตามแบบ ที่ร่วมกันออกแบบขึ้นมาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ จะเห็นได้ว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงได้ ถือเป็นจุดเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

การทำการตลาดภายในองค์กร เป็นการวางรากฐานที่สำคัญของธุรกิจ ในยุคนี้ ในความหมายของคำว่า “ การลงทุนใด ไม่คุ้มค่าเท่ากับการลงทุนกับคน ” ถือเป็นเรื่องที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร หรือบริษัท ขึ้นอยู่กับฝีมือ และความสามารถของพนักงานในบริษัท

 

แนวทางในการพัฒนาและริเริ่มการตลาดภายใน มีดังนี้


การสร้างความมั่นใจ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน :
เราต้องกำหนดเป้าหมายของบริษัทให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ทั้งกลุ่มผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด ซึ่งถ้าจะนำมาใช้กับการกระเป๋าผ้าเป็นสื่อสร้างความมั่นใจ แบบ กระเป๋าพรีเมี่ยม ที่แจกต้องทำให้พนักงานที่ได้รับใช้อย่างความมั่น รูปแบบกระเป๋าผ้า เช่น กระเป๋าเป้ ซึ่งเป็น กระเป๋าผ้าแฟชั่น ก็อาจจะเหมาะกับหน่วยงาน ที่เป็นกลุ่มพนักงานผู้ชายที่เป็นคนรุ่นใหม่ แต่ถ้าพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัยทำงาน ที่รักสวยรักงาม การได้ กระเป๋าเครื่องสำอาง สกรีนโลโก้ หน่วยงาน ให้ทุกคนมองเห็นภาพ และแนวทางอย่างชัดเจน เพราะจะทำให้ง่ายต่อการวางแผนการตลาด และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน รับผิดชอบบทบาทของตัวเองอย่างเต็มที่ ยิ่งบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ต้องดูแลพนักงาน ในแต่ละภาคส่วนเอย่างทั่วถึง เช่น บริษัทส่งของ มีการจัดวางการดำเนินงาน โดยแยกออกเป็นแผนกต่าง ๆ ได้แก่ แผนกไอที , แผนกจัดส่งของ , เจ้าหน้าที่ประจำสาขา , HR , ฝ่ายกฎหมาย ฯลฯ

 

การสื่อสารภายในองค์กร : 

เพื่อให้ดำเนินงานไปได้ด้วยดี และสอดคล้องกัน การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้เข้าใจในข้อมูลบริษัท รายละเอียดโครงสร้างบริษัท รวมถึงการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ และการจัดอบรมพนักงานอยู่สม่ำเสมอ นอกจาก จะช่วยให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถแล้ว ยังช่วยสร้างความภักดีในองค์กรให้แก่พนักงานด้วย 

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

การซื้อใจพนักงานในบริษัท :
การซื้อใจพนักงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคนในองค์กร ด้วยการ “ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ” ไม่ว่าพนักงานระดับไหน ก็อยากที่จะทำงานด้วยใจ และเป็นพนักงานที่มีความสุขในการทำงานทั้งนั้น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน เพราะหากเกิดข้อผิดพลาด เราก็สามารถเรียนรู้ และแก้ไขในแต่ละขั้นตอนได้ทันที จากการที่เราได้พูดคุยกับพนักงานอยู่เสมอ ไม่เพียงเท่านั้น การแจกของขวัญ หรือการพูดสร้างกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถซื้อใจพนักงานได้ เช่นเดียวกัน

หากเราสามารถปฏิบัติได้ทั้ง 3 สิ่งนี้ ย่อมทำให้ธุรกิจและองค์กรของเรา มีคุณภาพ และมีความแข็งแกร่งมากกว่าบริษัทอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นเพื่อนฐานที่ดี ช่วยส่งเสริมและควบคุม ปัจจัยภายนอก อย่างเช่น ลูกค้าได้ด้วย

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

กิจกรรม การตลาดภายในบริษัทส่งของ เสริมทักษะพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เชื่อว่าหลายบริษัทส่งของ มีจุดประสงค์และแนวทางการดำเนินการ ที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่การพัฒนาและซื้อใจพนักงานในบริษัท อาจจะยังไม่เพียงพอ อย่าลืมว่า พนักงานบริษัทส่งของ ถือเป็นตัวแทนของบริษัท ที่สามารถพบเห็นได้ในที่สาธารณะ  เพราะฉะนั้น เครื่องแต่งกายและของใช้ต่าง ๆ ก็ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน รับรู้ว่าเป็นสัญลักษณ์แทนบริษัทส่งของได้ด้วย ได้แก่ เสื้อผ้า , หมวกกันน็อคสกรีนลาย , สติกเกอร์โลโก้ติดพาหนะ , กล่องพัสดุ , เสื้อคลุม และกระเป๋าผ้า 

โดยปกติแล้ว สิ่งของพวกนี้ เป็นของที่ได้มาพร้อมกับ คอร์สการอบรมพนักงานใหม่ ที่ทางบริษัทส่งของเอง ต้องปลูกฝังการบริการที่ดี , วิธีสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ และการตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องแบบพนักงาน 

กระเป๋าผ้าแจกพนักงาน เครื่องแต่งกายที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนบริษัทส่งของ ข้อดีของการสั่งผลิตกระเป๋าผ้าแจก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท มีดังนี้

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

 1. กระตุ้นการรับรู้แบรนด์ได้ง่าย : เราสามารถออกแบบกระเป๋าผ้า ให้น่าดึงดูดได้ เพื่อกระตุ้นการรับรู้แบรนด์ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสีกระเป๋าผ้าแจก , Logo ที่ขนาดใหญ่โดดเด่น สะดุดตา ซึ่งการเลือก โรงงาน กระเป๋าผ้า สกรีนข้อความ ที่มีคุณภาพก็มาพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของกระเป๋าแจกพนักงาน ผู้คนที่พบเห็น สามารถมองเห็นโลโก้ของเราได้ แม้จะอยู่ไกล เพราะด้วยเนื้อผ้าการสกรีนลายโลโก้ ของกระเป๋าผ้า มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่า เมื่อเทียบกับ ของแจกพนักงานชนิดอื่น ๆ เราสามารถเลือกสั่งผลิตกระเป๋าผ้าแจก ได้ตามต้องการ 
 1. ต้นทุนการสั่งผลิตกระเป๋าผ้า ไม่สูงมาก : หลายคนกังวลในต้นทุน สั่งผลิตกระเป๋าผ้า แต่เมื่อเทียบกับของแจกชนิดอื่น ๆ กระเป๋าผ้าแจกถือว่า เป็นของที่มีความคุ้มค่า คุ้มราคา และใช้งานได้นานกว่า เราสามารถปรึกษา การผลิตกระเป๋าผ้าที่มีคุณภาพ กับโรงงานผลิตกระเป๋าผ้า ได้โดยตรง ( ติดตามเพิ่มเติม : รู้ได้อย่างไร ? ว่า ควรเลือกโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าแบบไหน มาผลิตกระเป๋าผ้าให้คุณ )
 1. เครื่องมือการตลาด ที่ลูกค้าสัมผัสได้ : โฆษณาบนช่องทางออนไลน์ ใช่ว่าจะสามารถจดจำได้ง่าย อาจจะยิงแอดซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ แต่สำหรับกระเป๋าผ้าแจก เพื่อพนักงานบริษัทส่งของ ย่อมเป็นเครื่องมือที่ดีในการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา สังเกตหลายบริษัทส่งของดัง ๆ อย่างเช่น DHL , Grab , Foodpanda , Thaipost , Alpha , Kerry Express ฯลฯ เมื่อผู้บริโภคมองเห็น กระเป๋าผ้าแจก ที่สกรีนโลโก้บริษัท ก็เปรียบเสมือน การทำการตลาดแบบ face - to - face มีอิทธิพลในการสร้างการจดจำได้ง่ายกว่า
 1. เลือก Mix&Match ได้หลากหลาย : จากที่เราเห็น กระเป๋าผ้าแจก มีกลุ่มผู้ใช้มากมาย หากเราออกแบบอย่างสวยงาม ก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจ ให้พนักงานบริษัทส่งของได้ด้วย สามารถใช่งานกระเป๋าผ้าแจกได้ แม้จะแต่งตัวปกติ 
 2. เป็นการสร้างความสำพันธ์ กับกลุ่มลูกค้าที่รักษ์โลก : คำว่า Eco - Friendly เป็นคำสากลที่ทั่วโลก ต่างให้ความสนใจ สำหรับองค์กรไหน ที่มีแนวคิดการตลาด ช่วยส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ย่อมได้ใจลูกค้าได้กว้างกว่า ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี , สร้างความน่าเชื่อถือ ไปพร้อม ๆ กับการทำการตลาด
 1. กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ : เป็นเป้าหมายสำคัญ ของการทำธุรกิจ ที่นอกจากจะสร้างการรับรู้แบรนด์ ( Brand Awareness ) ให้กับลูกค้าใหม่ ๆ ได้แล้ว การสร้างความประทับใจ เพื่อให้ลูกค้า กลับมาซื้อบริการส่งของของเราซ้ำอีก ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลัก เมื่อเราสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่ดี มีคุณภาพ , สัญลักษณ์แบรนด์ , โปรโมชั่นคุ้มค่า ก็ย่อมทำให้ ลูกค้ากลับมาใช้บริการเราอีกครั้ง ได้ไม่ยาก

 

5 ไอเดีย กระเป๋าผ้าแจกพนักงาน บริษัทส่งของ


ด้วยดีไซน์ที่หลากหลายมาก ของกระเป๋าผ้า ที่ใช้เป็นเครื่องมือมือ ในการทำการตลาดขององค์กร เรามีตัวอย่างไอเดีย สำหรับ การใช้กระเป๋าผ้าแจกพนักงาน ที่นอกจากจะ อำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทได้ดีอีกด้วย 

 

กระเป๋าผ้าหูหิ้ว ( Tote Bag ) : 

หนึ่งในกระเป๋าผ้าสุดฮิต ที่ทุกองค์กร ทุกธุรกิจต้องมี เพราะสามารถใช้งานได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส องค์กรใหญ่ ต่างให้ความสำคัญในการออกแบบลวดลาย เพื่อกระตุ้นการใช้งานกระเป๋าผ้าแจกมากขึ้น สำหรับบริษัทส่งของ โดยปกติแล้ว จะเน้นสั่งผลิตกระเป๋าผ้า เป็นแบบมีซิปรูด เพื่อป้องกันสิ่งของต่าง ๆ  หรือเอกสาร หล่นได้ง่าย โดยเฉพาะ การส่งเอกสารจำนวนมาก การใช้ถุงผ้า ก็จะช่วยแบ่งแยกสิ่งของได้ง่าย และขนย้ายได้ง่ายขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นพาหนะแบบไหนก็ตาม  หรือจะสั่งผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อการประสัมพันธ์ก็ได้ เป็นการแจกของสัมนาคุณให้กับลูกค้า

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

กระเป๋าผ้าหูรูด ( Drawstring Bag ) : 

เป็นกระเป๋าผ้าที่พกพาง่าย สะดวก สามารถบรรทุกสิ่งของได้เยอะ รองรับน้ำหนักได้ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับให้พนักงาน พกพาติดตัว เราสามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้ด้วย เมื่อนึกภาพ พนักงานสวมใส่เครื่องแต่งกายที่มีโลโก้บริษัทอยู่ ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำแบรนด์ สร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

กล่องผ้าอเนกประสงค์ ( Multi - functional Box ) :

อย่างที่เราคุ้นเคย พนักงานบริษัทส่งของ มักจะมีกล่องใส่สินค้า พ่วงท้ายด้านหลังรถจักรยานยนตร์ หรือพาหนะอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบัน การใช้กล่องใส่สินค้า มักจะผลิตด้วยผ้า เพื่อให้มีน้ำหนักที่เบา พร้อมกับดีไซน์ให้พนักงานสามารถสะพายหลัง หรือถือหิ้วได้ด้วย สามารถบรรทุกสินค้าได้ตั้งแต่ น้ำหนักเบา ชิ้นเล็ก ไปจนถึงสินค้าที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เราสามารถสกรีนโลโก้บริษัท หรือข้อความโปรโมทได้ด้วย เพราะด้วยขนาดของกล่องผ้าอเนกประสงค์ 

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

กระเป๋าผ้าคาดอก หรือกระเป๋าผ้าคาดเอว ( Funny Pack ) : 

อีกหนึ่งกระเป๋าผ้า ที่ฮอตฮิตตั้งแต่ยุค 80s สำหรับบริษัทส่งของ เราก็สามารถนำมาปรับใช้ได้เช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการทำงานของพนักงานส่งของ ช่วยเก็บของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ ของพนักงาน , เงินทอนสำหรับส่งของ ฯลฯ ซึ่งยังไม่ค่อยใช้กว้างขวางมากนัก ในหมู่บริษัทส่งของ หากใครที่ต้องการสั่งผลิตกระเป๋าผ้าคาดอก / เอว เพื่อประชาสัมพันธ์ ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เลยทีเดียว

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

กระเป๋าผ้าสะพายข้าง ใบเล็ก ( Small Crossbody Bag ) : 

เป็นกระเป๋า ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับพนักงานส่งของ ด้วยขนาดกระเป๋าผ้าที่เล็ก เบาสบาย ใช้งานได้ง่าย สามารถใส่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ด้วย สำหรับ การดีไซน์กระเป๋าผ้าสะพายข้างนี้ อย่างที่กล่าวไปว่า ต้องมีน้ำหนักเบา จึงมักจะเลือกใช้เนื้อผ้า Polyurethane ( PU ) , Polyester ( 600D ) ในการผลิตกระเป๋าผ้า เพราะด้วยคุณสมบัติผ้า ที่กันละอองน้ำ , แสงแดด , ทำความสะอาดได้ง่าย และระบายความร้อนได้ดี นอกจากนี้ ยังสกรีนลวดลายได้ง่าย ชัดเจนอีกด้วย เหมาะสำหรับบริษัทส่งของอย่างมาก

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

เทคนิคการทำการตลาดภายในองค์กร ( Internal Marketing ) และการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของบริษัทส่งของ โดยใช้กระเป๋าผ้าแจกพนักงาน เป็นตัวสื่อสารแบรนด์หลัก เพียงเท่านี้ บริษัทส่งของของคุณ ก็จะมีภาพลักษณ์ที่เข้มแข็ง สร้างความน่าเชื่อถือ และความเชื่อใจของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

 

ทางเราพร้อมที่จะให้บริการ ออกแบบ และให้คำปรึกษา ในเรื่องการผลิตกระเป๋าผ้า ทุกชนิด
ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย มีสีให้เลือกมากกว่า 15 สี
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเข้ามาได้ ผ่านทาง
Facebook : Thai design guru

Line : @designguru

Tel : 088 - 653 - 2999

 

รับทำ กระเป๋าผ้า รับผลิตถุงผ้า

การสั่งทำกระเป๋าผ้า

 • จำนวนขั้นต่ำ: การทำกระเป๋าผ้า ขั้นต่ำ 500 ชิ้น ราคากระเป๋าผ้าขึ้นอยู่กับรูปแบบ
 • รูปแบบกระเป๋าผ้า : ลูกค้าสามารถออกแบบกระเป๋าผ้าได้ตามต้องการ หากต้องการแบบจากหน้าเว็บเพื่อสอบถาม เพียงส่งรูปทางเมล์หรือไลน์
 • ระยะเวลาการผลิต : 14-21 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่จำนวนงานที่อยู่ในคิวการผลิตกระเป๋าผ้า ความยากง่าย และลวดลาย 
 • การออกแบบ : กรณีที่ลูกค้าที่มีแบบงานผ้าอยู่แล้ว  ทางบริษัทจะทำตัวอย่างเพื่อคอนเฟริ์มก่อนผลิตงานจริงต่อไป
 • การชำระเงิน : ก่อนสั่งผลิตรบกวนลูกค้า โอนมัดจำ 50 % ของราคากระเป๋าพร้อม VAT 7% และโอนหรือจ่ายเป็นเงินสดส่วนที่เหลือ เมื่อรับสินค้า

ตัวอย่างกระเป๋าผ้าก่อนผลิต

 • การยืนยันสั่งซื้อ : ทางโรงงานจะดำเนินการทำตัวอย่างกระเป๋าผ้า ให้ทันที เมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อและได้รับชำระเงินมัดจำ 
 • แนบไฟล์โลโก้ : เป็นไฟล์ Artwork (ai) หากไม่สามารถส่ง ai สามารถส่งไฟล์ภาพ
 • ระยะเวลาการผลิตตัวอย่างงานผ้า : 3 - 7 วัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและช่วงเวลาเทศกาล 
 • การตรวจงานตัวอย่างกระเป๋าผ้า: ส่งกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง สามารถส่ง e-mail แจ้งรายละเอียดมายังเรา เพื่อปรับแก้ก่อนคอนเฟริ์ม
 • การอนุมัติตัวอย่างกระเป๋า : ลูกค้าควรเซ็นอนุมัติหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษรบนตัวอย่างที่สมบูรณ์ เพราะทางเราจะยึดตัวอย่างเพื่อผลิตตัวจริง

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

รับผลิต กระเป๋าซิปผ้า พิมพ์ลาย แจกงานโรงเรียน

30-11-542 Hits:593 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

รู้ยัง? ทำกระเป๋าซิปผ้า แจกงานโรงเรียน ฮิตมาก!! นอกจากหน่วยงาน องค์กร แบรนด์ ห้างร้าน ตอนนี้ การสั่งทำกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม ก็นิยมไปถึงนักเรียน ที่สนใจ ทำของแจกงานโรงเรียน กันแล้ว ... นับว่า รูปแบบกระเป๋าซิปผ้า น่ารัก พิมพ์ลาย ที่เด็กๆ ออกแบบเอง เป็นของที่ระลึกที่ทาง

Read more

รับผลิตแมสผ้าสายคล้องหูยางยืด ให้กับ EL GAUCHO

30-11-542 Hits:27 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ในปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า "หน้ากาก" ได้กลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในการใช้ชีวิตในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปแล้วเวลาที่ต้องอยู่ในพื้นที่คนแออัด การไม่มีหน้ากากถือเป็นเรื่องอันตรายมากๆ เพราะโรคนี้จะแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลาย ไอ จามหรือพูด

Read more

รับทำกระเป๋าผ้า ใส่ดินสอ ซิปรูด Artline

30-11-542 Hits:457 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

หลายคนคิดว่า การจะสั่งทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ต้องเหมาะกับแบรนด์กระเป๋าผ้าแฟชั่น หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษ์โลกเท่านั้น ที่จะเหมาะสำหรับ ทำถุงผ้าลดโลกร้อน

Read more

Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ