fbpx

catalogue free

สั่งผลิต กระเป๋าผ้าแจก พนักงาน สำหรับบริษัทส่งของ

ความสำคัญของการทำธุรกิจไม่ใช่เพียงเฉพาะ เพื่อให้ได้ยอดขายหรือทำกำไรให้ได้มากที่สุด  สื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อภาพลักษณ์บริษัท สร้างภาพจำส่งผลต่อประกอบการหรือกำไรได้ ซึ่งหลายบริษัทเคย สั่งทำ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า พิมพ์แบรนด์ เพื่อเป็น กระเป๋าผ้าแจกลูกค้า แล้วอย่าลืมให้...ความสำคัญกับกระเป๋าแจกให้กับพนักงาน

ขององค์กรของเราเอง ของเน้นบริษัทส่งของ เพราะเจ้าหน้าที่ส่งของเป็นกลุ่มคนที่เดินทางตลอดเวลา และต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ดังนั้นขณะที่ปฎิบัติหน้าที่ พนักงานของเราจะทำหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ภาพของเราในเวลาเดียวกัน การ ผลิตถุงผ้า หรือ สั่งผลิตกระเป๋าผ้า สกรีน แบรนด์สินค้า จึงเป็นปัจจัยการตลาดที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินไปได้ทั้งภายนอก ( External Marketing ) และภายใน ( Internal Marketing )

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะ ผลิตกระเป๋าผ้า เพื่อทำให้ “ธุรกิจเป็นที่รู้จักและจดจำได้ ในกลุ่มของผู้บริโภค ซึ่งถุงผ้า กระเป๋าผ้าที่มีเอกลักษณ์ สกรีนโลโก้ ข้อความ งานพิมพ์ ที่ชัดเจนทำให้แนวโน้มความสำเร็จมีสูงถึง 90% ” ซึ่งจากประสบการณ์การของ โรงงานทำกระเป๋าผ้า ถุงผ้า เพื่อใช้ทางการตลาด พบว่าต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมากมาย ที่เจ้าของแบรนด์ หรือหน่วยงานไม่อาจจะควบคุมได้ ทั้งสภาวะเศรษฐกิจ , สภาพอากาศ ฯลฯ สำหรับอีก 10% คือการตลาดภายในองค์กร ( Internal Marketing ) ดังนั้นหากต้องการออกแบบกระเป๋าผ้า ถุงผ้า พรีเมี่ยม เพื่อแจกพนักงานในองค์กร จึงต้องศึกษาพฤติกรรม ความชอบซึ่งเราสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย ๆ นั่นก็คือ พนักงานภายในองค์กร เป็นส่วนที่เราควบคุมได้ง่าย เพราะพนักงานจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กร หรือรู้จักตัวตนของแบรนด์เราเป็นอย่างดี ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานมากที่ต้องการกระเป๋าผ้า และให้โอกาสเราได้ รับผลิตกระเป๋าผ้า พิมพ์โลโก้ หน่วยงาน โดยทางลูกค้าให้เหตุผลว่า พนักงานคือส่วนสำคัญที่พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ในให้ดีขึ้น และถ้าพนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบ และได้กระเป๋าผ้าแจก ตามแบบ ที่ร่วมกันออกแบบขึ้นมาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ จะเห็นได้ว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงได้ ถือเป็นจุดเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

การทำการตลาดภายในองค์กร เป็นการวางรากฐานที่สำคัญของธุรกิจ ในยุคนี้ ในความหมายของคำว่า “ การลงทุนใด ไม่คุ้มค่าเท่ากับการลงทุนกับคน ” ถือเป็นเรื่องที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร หรือบริษัท ขึ้นอยู่กับฝีมือ และความสามารถของพนักงานในบริษัท

 

แนวทางในการพัฒนาและริเริ่มการตลาดภายใน มีดังนี้


การสร้างความมั่นใจ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน :
เราต้องกำหนดเป้าหมายของบริษัทให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ทั้งกลุ่มผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด ซึ่งถ้าจะนำมาใช้กับการกระเป๋าผ้าเป็นสื่อสร้างความมั่นใจ แบบ กระเป๋าพรีเมี่ยม ที่แจกต้องทำให้พนักงานที่ได้รับใช้อย่างความมั่น รูปแบบกระเป๋าผ้า เช่น กระเป๋าเป้ ซึ่งเป็น กระเป๋าผ้าแฟชั่น ก็อาจจะเหมาะกับหน่วยงาน ที่เป็นกลุ่มพนักงานผู้ชายที่เป็นคนรุ่นใหม่ แต่ถ้าพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัยทำงาน ที่รักสวยรักงาม การได้ กระเป๋าเครื่องสำอาง สกรีนโลโก้ หน่วยงาน ให้ทุกคนมองเห็นภาพ และแนวทางอย่างชัดเจน เพราะจะทำให้ง่ายต่อการวางแผนการตลาด และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน รับผิดชอบบทบาทของตัวเองอย่างเต็มที่ ยิ่งบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ต้องดูแลพนักงาน ในแต่ละภาคส่วนเอย่างทั่วถึง เช่น บริษัทส่งของ มีการจัดวางการดำเนินงาน โดยแยกออกเป็นแผนกต่าง ๆ ได้แก่ แผนกไอที , แผนกจัดส่งของ , เจ้าหน้าที่ประจำสาขา , HR , ฝ่ายกฎหมาย ฯลฯ

 

การสื่อสารภายในองค์กร : 

เพื่อให้ดำเนินงานไปได้ด้วยดี และสอดคล้องกัน การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้เข้าใจในข้อมูลบริษัท รายละเอียดโครงสร้างบริษัท รวมถึงการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ และการจัดอบรมพนักงานอยู่สม่ำเสมอ นอกจาก จะช่วยให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถแล้ว ยังช่วยสร้างความภักดีในองค์กรให้แก่พนักงานด้วย 

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

การซื้อใจพนักงานในบริษัท :
การซื้อใจพนักงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคนในองค์กร ด้วยการ “ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ” ไม่ว่าพนักงานระดับไหน ก็อยากที่จะทำงานด้วยใจ และเป็นพนักงานที่มีความสุขในการทำงานทั้งนั้น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน เพราะหากเกิดข้อผิดพลาด เราก็สามารถเรียนรู้ และแก้ไขในแต่ละขั้นตอนได้ทันที จากการที่เราได้พูดคุยกับพนักงานอยู่เสมอ ไม่เพียงเท่านั้น การแจกของขวัญ หรือการพูดสร้างกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถซื้อใจพนักงานได้ เช่นเดียวกัน

หากเราสามารถปฏิบัติได้ทั้ง 3 สิ่งนี้ ย่อมทำให้ธุรกิจและองค์กรของเรา มีคุณภาพ และมีความแข็งแกร่งมากกว่าบริษัทอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นเพื่อนฐานที่ดี ช่วยส่งเสริมและควบคุม ปัจจัยภายนอก อย่างเช่น ลูกค้าได้ด้วย

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

กิจกรรม การตลาดภายในบริษัทส่งของ เสริมทักษะพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เชื่อว่าหลายบริษัทส่งของ มีจุดประสงค์และแนวทางการดำเนินการ ที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่การพัฒนาและซื้อใจพนักงานในบริษัท อาจจะยังไม่เพียงพอ อย่าลืมว่า พนักงานบริษัทส่งของ ถือเป็นตัวแทนของบริษัท ที่สามารถพบเห็นได้ในที่สาธารณะ  เพราะฉะนั้น เครื่องแต่งกายและของใช้ต่าง ๆ ก็ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน รับรู้ว่าเป็นสัญลักษณ์แทนบริษัทส่งของได้ด้วย ได้แก่ เสื้อผ้า , หมวกกันน็อคสกรีนลาย , สติกเกอร์โลโก้ติดพาหนะ , กล่องพัสดุ , เสื้อคลุม และกระเป๋าผ้า 

โดยปกติแล้ว สิ่งของพวกนี้ เป็นของที่ได้มาพร้อมกับ คอร์สการอบรมพนักงานใหม่ ที่ทางบริษัทส่งของเอง ต้องปลูกฝังการบริการที่ดี , วิธีสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ และการตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องแบบพนักงาน 

กระเป๋าผ้าแจกพนักงาน เครื่องแต่งกายที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนบริษัทส่งของ ข้อดีของการสั่งผลิตกระเป๋าผ้าแจก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท มีดังนี้

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

  1. กระตุ้นการรับรู้แบรนด์ได้ง่าย : เราสามารถออกแบบกระเป๋าผ้า ให้น่าดึงดูดได้ เพื่อกระตุ้นการรับรู้แบรนด์ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสีกระเป๋าผ้าแจก , Logo ที่ขนาดใหญ่โดดเด่น สะดุดตา ซึ่งการเลือก โรงงาน กระเป๋าผ้า สกรีนข้อความ ที่มีคุณภาพก็มาพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของกระเป๋าแจกพนักงาน ผู้คนที่พบเห็น สามารถมองเห็นโลโก้ของเราได้ แม้จะอยู่ไกล เพราะด้วยเนื้อผ้าการสกรีนลายโลโก้ ของกระเป๋าผ้า มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่า เมื่อเทียบกับ ของแจกพนักงานชนิดอื่น ๆ เราสามารถเลือกสั่งผลิตกระเป๋าผ้าแจก ได้ตามต้องการ 
  1. ต้นทุนการสั่งผลิตกระเป๋าผ้า ไม่สูงมาก : หลายคนกังวลในต้นทุน สั่งผลิตกระเป๋าผ้า แต่เมื่อเทียบกับของแจกชนิดอื่น ๆ กระเป๋าผ้าแจกถือว่า เป็นของที่มีความคุ้มค่า คุ้มราคา และใช้งานได้นานกว่า เราสามารถปรึกษา การผลิตกระเป๋าผ้าที่มีคุณภาพ กับโรงงานผลิตกระเป๋าผ้า ได้โดยตรง ( ติดตามเพิ่มเติม : รู้ได้อย่างไร ? ว่า ควรเลือกโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าแบบไหน มาผลิตกระเป๋าผ้าให้คุณ )
  1. เครื่องมือการตลาด ที่ลูกค้าสัมผัสได้ : โฆษณาบนช่องทางออนไลน์ ใช่ว่าจะสามารถจดจำได้ง่าย อาจจะยิงแอดซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ แต่สำหรับกระเป๋าผ้าแจก เพื่อพนักงานบริษัทส่งของ ย่อมเป็นเครื่องมือที่ดีในการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา สังเกตหลายบริษัทส่งของดัง ๆ อย่างเช่น DHL , Grab , Foodpanda , Thaipost , Alpha , Kerry Express ฯลฯ เมื่อผู้บริโภคมองเห็น กระเป๋าผ้าแจก ที่สกรีนโลโก้บริษัท ก็เปรียบเสมือน การทำการตลาดแบบ face - to - face มีอิทธิพลในการสร้างการจดจำได้ง่ายกว่า
  1. เลือก Mix&Match ได้หลากหลาย : จากที่เราเห็น กระเป๋าผ้าแจก มีกลุ่มผู้ใช้มากมาย หากเราออกแบบอย่างสวยงาม ก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจ ให้พนักงานบริษัทส่งของได้ด้วย สามารถใช่งานกระเป๋าผ้าแจกได้ แม้จะแต่งตัวปกติ 
  2. เป็นการสร้างความสำพันธ์ กับกลุ่มลูกค้าที่รักษ์โลก : คำว่า Eco - Friendly เป็นคำสากลที่ทั่วโลก ต่างให้ความสนใจ สำหรับองค์กรไหน ที่มีแนวคิดการตลาด ช่วยส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ย่อมได้ใจลูกค้าได้กว้างกว่า ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี , สร้างความน่าเชื่อถือ ไปพร้อม ๆ กับการทำการตลาด
  1. กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ : เป็นเป้าหมายสำคัญ ของการทำธุรกิจ ที่นอกจากจะสร้างการรับรู้แบรนด์ ( Brand Awareness ) ให้กับลูกค้าใหม่ ๆ ได้แล้ว การสร้างความประทับใจ เพื่อให้ลูกค้า กลับมาซื้อบริการส่งของของเราซ้ำอีก ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลัก เมื่อเราสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่ดี มีคุณภาพ , สัญลักษณ์แบรนด์ , โปรโมชั่นคุ้มค่า ก็ย่อมทำให้ ลูกค้ากลับมาใช้บริการเราอีกครั้ง ได้ไม่ยาก

 

5 ไอเดีย กระเป๋าผ้าแจกพนักงาน บริษัทส่งของ


ด้วยดีไซน์ที่หลากหลายมาก ของกระเป๋าผ้า ที่ใช้เป็นเครื่องมือมือ ในการทำการตลาดขององค์กร เรามีตัวอย่างไอเดีย สำหรับ การใช้กระเป๋าผ้าแจกพนักงาน ที่นอกจากจะ อำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทได้ดีอีกด้วย 

 

กระเป๋าผ้าหูหิ้ว ( Tote Bag ) : 

หนึ่งในกระเป๋าผ้าสุดฮิต ที่ทุกองค์กร ทุกธุรกิจต้องมี เพราะสามารถใช้งานได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส องค์กรใหญ่ ต่างให้ความสำคัญในการออกแบบลวดลาย เพื่อกระตุ้นการใช้งานกระเป๋าผ้าแจกมากขึ้น สำหรับบริษัทส่งของ โดยปกติแล้ว จะเน้นสั่งผลิตกระเป๋าผ้า เป็นแบบมีซิปรูด เพื่อป้องกันสิ่งของต่าง ๆ  หรือเอกสาร หล่นได้ง่าย โดยเฉพาะ การส่งเอกสารจำนวนมาก การใช้ถุงผ้า ก็จะช่วยแบ่งแยกสิ่งของได้ง่าย และขนย้ายได้ง่ายขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นพาหนะแบบไหนก็ตาม  หรือจะสั่งผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อการประสัมพันธ์ก็ได้ เป็นการแจกของสัมนาคุณให้กับลูกค้า

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

กระเป๋าผ้าหูรูด ( Drawstring Bag ) : 

เป็นกระเป๋าผ้าที่พกพาง่าย สะดวก สามารถบรรทุกสิ่งของได้เยอะ รองรับน้ำหนักได้ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับให้พนักงาน พกพาติดตัว เราสามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้ด้วย เมื่อนึกภาพ พนักงานสวมใส่เครื่องแต่งกายที่มีโลโก้บริษัทอยู่ ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำแบรนด์ สร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

กล่องผ้าอเนกประสงค์ ( Multi - functional Box ) :

อย่างที่เราคุ้นเคย พนักงานบริษัทส่งของ มักจะมีกล่องใส่สินค้า พ่วงท้ายด้านหลังรถจักรยานยนตร์ หรือพาหนะอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบัน การใช้กล่องใส่สินค้า มักจะผลิตด้วยผ้า เพื่อให้มีน้ำหนักที่เบา พร้อมกับดีไซน์ให้พนักงานสามารถสะพายหลัง หรือถือหิ้วได้ด้วย สามารถบรรทุกสินค้าได้ตั้งแต่ น้ำหนักเบา ชิ้นเล็ก ไปจนถึงสินค้าที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เราสามารถสกรีนโลโก้บริษัท หรือข้อความโปรโมทได้ด้วย เพราะด้วยขนาดของกล่องผ้าอเนกประสงค์ 

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

กระเป๋าผ้าคาดอก หรือกระเป๋าผ้าคาดเอว ( Funny Pack ) : 

อีกหนึ่งกระเป๋าผ้า ที่ฮอตฮิตตั้งแต่ยุค 80s สำหรับบริษัทส่งของ เราก็สามารถนำมาปรับใช้ได้เช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการทำงานของพนักงานส่งของ ช่วยเก็บของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ ของพนักงาน , เงินทอนสำหรับส่งของ ฯลฯ ซึ่งยังไม่ค่อยใช้กว้างขวางมากนัก ในหมู่บริษัทส่งของ หากใครที่ต้องการสั่งผลิตกระเป๋าผ้าคาดอก / เอว เพื่อประชาสัมพันธ์ ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เลยทีเดียว

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

 

กระเป๋าผ้าสะพายข้าง ใบเล็ก ( Small Crossbody Bag ) : 

เป็นกระเป๋า ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับพนักงานส่งของ ด้วยขนาดกระเป๋าผ้าที่เล็ก เบาสบาย ใช้งานได้ง่าย สามารถใส่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ด้วย สำหรับ การดีไซน์กระเป๋าผ้าสะพายข้างนี้ อย่างที่กล่าวไปว่า ต้องมีน้ำหนักเบา จึงมักจะเลือกใช้เนื้อผ้า Polyurethane ( PU ) , Polyester ( 600D ) ในการผลิตกระเป๋าผ้า เพราะด้วยคุณสมบัติผ้า ที่กันละอองน้ำ , แสงแดด , ทำความสะอาดได้ง่าย และระบายความร้อนได้ดี นอกจากนี้ ยังสกรีนลวดลายได้ง่าย ชัดเจนอีกด้วย เหมาะสำหรับบริษัทส่งของอย่างมาก

 

รับทำกระเป๋าผ้า รับผลิต ถุงผ้า แจกพนักงาน

เทคนิคการทำการตลาดภายในองค์กร ( Internal Marketing ) และการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของบริษัทส่งของ โดยใช้กระเป๋าผ้าแจกพนักงาน เป็นตัวสื่อสารแบรนด์หลัก เพียงเท่านี้ บริษัทส่งของของคุณ ก็จะมีภาพลักษณ์ที่เข้มแข็ง สร้างความน่าเชื่อถือ และความเชื่อใจของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

 

ทางเราพร้อมที่จะให้บริการ ออกแบบ และให้คำปรึกษา ในเรื่องการผลิตกระเป๋าผ้า ทุกชนิด
ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย มีสีให้เลือกมากกว่า 15 สี
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเข้ามาได้ ผ่านทาง
Facebook : Thai design guru

Line : @designguru

Tel : 088 - 653 - 2999

 

รับทำ กระเป๋าผ้า รับผลิตถุงผ้า

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

รับผลิตกระเป๋าหูหิ้วผ้าสปันบอนด์ สีเทา พร้อมสกรีนลาย Trust Matters

30-11-542 Hits:147 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้าสปันบอนด์พิมพ์โลโก้ ทรงหูหิ้ว สีเทา ที่มีการสกรีนโลโก้ด้านหน้าสีขาว เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแจกหรือใช้ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า รูปแบบกระเป๋าผ้าสปันบอนด์มีความทนทานและสามารถรับน้ำหนักได้ดี ในขณะเดียวกันก็มีน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการพกพาและใช้งาน

Read more

รับทำของแถมใช้กับมือถือ Griptok พิมพ์ลาย Madame

30-11-542 Hits:754 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ของแถมสุดปังค์สำหรับเทศกาล เอาใจสายโซเซียลกับตัวกริ๊บต็อก สั่งทำ พิมพ์ลายสวย ด้วยระบบ UV printing สีคมเหมือนจริง ตัวกริ๊บต็อคที่รับทำของแถมใช้กับมือถือ Griptok พิมพ์ลาย Madame sarong มี 3 ลายพิมพ์ตามแบบ ราคาถูกพร้อมแพ็คสวยงามพร้อมขาย แจกคละลายเริ่ม 100 ชิ้น

Read more

ผลิตกระเป๋าผ้าดิบ สะพายข้าง ทรงแบน สกรีนลาย Enjoy..

30-11-542 Hits:1753 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ผลิตกระเป๋าผ้าดิบ สะพายข้าง ทรงแบน สกรีนลาย ด้วยเทคนิคงานสกรีน-พิมพ์ดิจิตอล ข้อความ Enjoy it's from europe ลายเต็มใบสีเหมือนจริงด้วยโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าในไทย เหมาะสั่งทำกระเป๋าผ้าลายลิขสิทธิ์ กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายแฟชั่น ใส่เอกสารขนาด A4 ได้ ทรงถุงผ้าไม่ขยายก้นไม่ขยายข้าง

Read more

shopping cart bag

ติดต่อสอบถาม


Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ