คุณสมบัติ ผ้ากระสอบ ทำกระเป๋า แจกใส่สินค้า

อย่างที่กล่าวไป ในบทความ 6 เนื้อผ้าที่นิยมใช้ทำกระเป๋าผ้า  จะเห็นได้ว่า เนื้อผ้ากระสอบ เป็น 1 ใน 6 เนื้อผ้าที่นิยมผลิต เป็นกระเป๋าผ้า ถึงแม้ เราอาจจะเห็นกันโดยทั่วไปว่า กระเป๋าผ้านั้น เรานิยมใช้ผ้าแคนวาสผลิตกระเป๋าผ้ามากที่สุด แต่แท้จริงแล้ว กระเป๋าผ้า ที่ผลิตจากผ้ากระสอบ ก็มีความนิยมไม่แพ้กัน ด้วยคุณสมบัติเด่นที่อัดแน่น

มีความหลากหลายในใช้งาน อีกทั้ง ยังแตกต่าง และโดดเด่นไม่แพ้ผ้าแคนวาส อีกด้วย

 

ประวัติผ้ากระสอบ คืออะไร ?

ใยผ้ากระสอบ โดยกำเนิดมาจากต้นปอ มีการใช้งาน มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เนื่องจาก เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง กับผู้คนสมัยนั้น ในทางเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์และค้าขาย โดยคนสมัยนั้น เรียกว่า “ เชือกปอฟั่น ” หลังจากนั้น เมื่อเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง มีการขนส่งระยะไกลเกิดขึ้น ( เช่น ธัญพืช ข้าว อาหารสัตว์ เป็นต้น ) ทำให้เริ่มมีการใช้กระสอบ เพื่อขนส่งสินค้า แต่กระสอบมีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ จึงทำให้ไทย ต้องนำเข้ากระสอบ และเส้นใย มาจากต่างประเทศ เป็นมูลค่าหลายล้านบาท ปี พ.ศ. 2495 รัฐบาลจึงเห็นควร ให้มีการปลูกต้นปอ ในประเทศไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต จึงเกิด " โรงงานทอกระสอบป่าน กรมโรงงานอุตสาหกรรม " และดำเนินงาน โดยรัฐวิสาหกิจนับแต่นั้น เป็นต้นมา ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน โรงงานที่ผลิตกระสอบ มีถึง 9 โรงงาน แต่ก็ยังทำให้กระสอบ ไม่เพียงพอแต่ความต้องการ ต้องนำเข้าต้นปอคุณภาพ มาจากประเทศบังคลเทศ เนื่องจาก ไทยขาดแคลนวัตถุดิบอย่าง ต้นปอ นั่นเอง

 

คุณสมบัติ ผ้ากระสอบ ทำกระเป๋า แจกใส่สินค้า

 

ในประเทศไทย มีพันธุ์ปอที่รู้จัก และนิยมปลูก กันอย่างแพร่หลาย ทั้งหมด สายพันธุ์ ได้แก่ ปอกระเจา ,  ปอแก้ว และปอคิวบา ทั้ง 3 สายพันธุ์นี้ จะมีการแบ่งแยก ตามคุณสมบัติเส้นใย ดังนี้

 1. ปอกระเจา : แบ่งออก 2 ชนิด  
  ปอกระเจาฝักยาว - มีเส้นใย สีเหลืองอ่อน และเหนียว
  ปอกระเจาฝักกลม - มีเส้นใยสีขาว เหนียวน้อยกว่า ใยของปอกระเจาฝักยาว

ปอกระเจา เป็นพืชที่อยู่ใน ตระกูลทิเลียซีอี สกุลคอร์โครุส โดยเส้นใยของปอกระเจา ทั้งสองชนิดนี้ มีคุณภาพดีกว่าปอแก้ว

 1. ปอแก้ว และปอคิวบา :

    เป็นพืชอยู่ในวงศ์ และสกุลเดียวกันกับ ต้นฝ้าย คือ อยู่ในวงศ์มัลวาซีอี สกุลไฮบิสคุส แต่ ปอคิวบา มีเส้นใย ที่มีคุณภาพดีกว่าปอแก้ว ปอทั้งสองชนิดนี้ มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คล้ายคลึงกันมาก แต่ มีชื่อพื้นเมืองต่างกัน เพราะเรียกชื่อ ตามท้องถิ่นที่ปลูก ปอแก้ว มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น โรแซลล์ ปูซาเฮมพ์ และชันนี เป็นต้น

ปอแก้วนี้มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่ง ใช้กลีบรองดอก ทำเป็นอาหาร เรียกว่า "กระเจี๊ยบ" และอีกชนิดหนึ่ง ใช้เปลือก ทำเป็นเส้นใย ส่วนปอคิวบา ก็มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น เคนัฟ บิมลิพาตัม เดคคานเฮมพ์ และเมสตา เป็นต้น

 

ต้นปอ เป็นพืชที่ ไม่กลัวความแห้งแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ ในดินทุกประเภท แต่ดิน ที่ต้นปอชอบมากที่สุดคือ ดินร่วนซุย ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก และมีฝนกระจาย สม่ำเสมอตลอดฤดู พื้นที่ปลูกปอ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่ปลูกมาก คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ อุดรธานี และอุบลราชธานี

คุณสมบัติเด่น ของผ้ากระสอบ มีอะไรบ้าง ?

 1. เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ 100 % : มีความแข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้นาน เป็นเส้นใย ที่สามารถย่อยสลายเองได้  ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่า ผ้ากระสอบ จะมีอายุ และโอกาสการใช้งาน น้อยกว่าการใช้พลาสสติก แต่พลาสสติก เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถย่อยสลายตัวเองได้ ใช้เวลายาวนาน ก่อให้เกิดมลภาวะ และกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างมาก
 2. สามารถใช้งาน ผ้ากระสอบได้นาน : ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากผ้ากระสอบ มีความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงดึง และการยืดตัวของเส้นใย ทำให้ผ้ากระสอบ ใช้งานได้นาน ถึงแม้จะต้องรับน้้ำหนักเยอะ บรรจุของหนัก ในทางอุตสาหกรรมหนัก และทางเกษตรกรรมก็ตาม เช่น เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ ธัญพืช ข้าว เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
 3. ป้องกันความชื้น : จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อผ้ากระสอบเปียกน้ำ จะแห้งเร็วกว่าผ้าชนิดอื่น ด้วยคุณสมบัตินี้ จึงทำให้ ผ้ากระสอบนิยมนำมาใช้ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย
 4. ยิ่งเหนียวมาก ยิ่งดี : ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระบวนถักทอ และการปั่นเส้นใย เมื่อเส้นใยไม่ขาด ก็จะทำให้ ไม่เกิดความยุ่งยาก ต่อเครื่องจักร และทำให้ผ้ากระสอบ มีความเหนียวและคงทนมากขึ้นด้วย
 5. ย้อมติดสีได้ดี : เนื่องจาก ผ้ากระสอบ มีคุณสมบัติในการดูดซับสี จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมเราถึงนิยมใช้ ผ้ากระสอบ มาผลิตเป็นกระเป๋าผ้า เช่นเดียวกับผ้าแคนวาส
 6. ความมันวาว และสีใยปอ : โดยปกติแล้ว ความมันวาว มักจะสัมพันธ์กับความเหนียว ถ้าเส้นใยมีความมันวาว แสดงว่า ต้นปอที่ตัด มีอายุที่พอเหมาะ มีความเหนียวมาก สีจะมีความเหลืองนวล , ถ้าหาก เส้นใยปอ มีสีซีด ไม่วาว จะเป็นต้นปออ่อน ทำให้เส้นเชือกขาดได้ง่าย , แต่ถ้าหากสีกระด้าง แสดงว่า ต้นปอแก่เกินไป เส้นใยจะกระด้างและเปราะ เช่นกัน

ประโยชน์ การใช้งานของผ้ากระสอบ สามารถแบ่งแยก ได้อีกหลายประเภท ตามการใช้งาน และการถักทอ อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ว่า หากย่งทักทอถี่ จะยิ่งทำให้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ มีความเหนียว คงทน และใช้งานได้นาน โดยเราสามารถ จำแนกประเภทผ้ากระสอบ ได้ดังนี้

 1. ด้านการเกษตร : ทำผ้าคลุมแปลงพืช ป้องกันแสงแดด หรือหิมะ ( ในเมืองหนาว ) , ทำแฟงกันลม และทำเชือก เป็นต้น
 2. ด้านที่อยู่อาศัย : ทำพรมเช็ดเท้า , พรมปูพื้น , ใช้ผสมทำพรมน้ำมัน , ทำผืนผ้าบุเก้าอี้ , ทำเชือก , ทอเสื่อ , บุเตาอบ , ทำผ้ากันเปื้อน และทำวัสดุปิดฝาผนัง เป็นต้น
 3. ด้านการก่อสร้าง : ทำฝ้าบุหลังคากันความร้อน , ใช้บุกั้นป้องกันน้ำซึม และป้องกันเสียงสะท้อน เป็นต้น
 4. ด้านกิจการทหาร : ทำกระสอบทราย , ทำเต็นท์ , เครื่องเก็บกักน้ำ เช่น ถัง ฯลฯ และยังผสมกับฝ้ายทำเสื้อผ้าทหาร , ทำตาข่ายสายสะพายปืน สายโยง และทำฉนวน หุ้มภาชนะบรรจุอาหาร เป็นต้น
 5. ด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง : ทำถุงบรรจุสินค้า เช่น ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์พืช , แร่ , ปุ๋ย , เคมีภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ และตะปู ทำผ้าห่อเนื้อ , ผ้าห่อถังปลา , ทำฉนวนห่อหุ้มท่อลม , ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า และปอทั้งต้นใช้ทำเยื่อกระดาษ เป็นต้น
 6. ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออื่น ๆ : ทำผ้าบุผนัง แสดงนิทรรศการแสดงสิ่งของ ทำผ้าหุ้มกระเป๋าเดินทาง ทำปกหนังสือ เศษปอใช้เช็ดล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ และกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน เป็นต้น

คุณสมบัติ ผ้ากระสอบ ทำกระเป๋า แจกใส่สินค้า

ทำไม ผ้ากระสอบ จึงเป็นที่นิยม ในการผลิตกระเป๋าผ้า ?

ต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยเอง ต่างให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากที่เราเห็นได้ชัด จาก การรณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า แทนการใช้ถุงพลาสสติก เนื่องจาก ผ้ากระสอบ เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ 100 % เช่นเดียวกับ ผ้าแคนวาส ( ทำจากผ้าฝ้าย หรือผ้า cotton ) จึงสามารถย่อยสลาย ได้ด้วยตัวมันเอง ทั้งการนำผ้ากระสอบ มาผลิตเป็นกระเป๋าผ้านั้น สามารถขึ้นรูปทรงได้ง่าย ด้วยการเย็บและดีไซน์ ที่หลากหลาย ทำให้เราได้กระเป๋าผ้า จากผ้ากระสอบ ในแบบที่ไม่ซ้ำใคร

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ในระดับท้องถิ่นอีกด้วย เป็นการช่วยสนับสนุน ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในพื้นที่ สำหรับใครที่สนใจ ต้องการสั่งผลิต จัดทำ และออกแบบ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร งานสัมนาต่าง ๆ เรามีตัวอย่าง กระเป๋าผ้าจากผ้ากระสอบ ที่สามารถออกแบบ ได้หลากหลาย อาทิเช่น กระเป๋าช้อปปิ้ง , กระเป๋าถือ , กระเป๋าเสื้อผ้า , กระเป๋าใส่ขวดไวน์ , กระเป๋าเอกสาร ฯลฯ หรือสามารถติดตามอ่านบทความ 6 กลุ่มเป้าหมายสั่งทำกระเป๋าผ้าแจกแล้วจะปังค์

สนใจจะทำกระเป๋าผ้า หรือถุงผ้า สกรีนโลโก้ ของตัวเอง เพิ่มส่งต่อสิ่งๆดีให้กับผู้รับ ก็ติดต่อโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าได้ที่

https://www.thaidesignguru.com
?LineID : @designguru
☎️ Tel: 088-6532999

#รับทำกระเป๋าผ้าร่ม #รับผลิตกระเป๋าผ้าพับได้ #รับผลิตกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน #สั่งทำกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม #สั่งทำกระเป๋าผ้าสกรีนโลโก้หน่วยงาน

รับทำ กระเป๋าผ้า รับผลิตถุงผ้า

การสั่งทำกระเป๋าผ้า

 • จำนวนขั้นต่ำ: การทำกระเป๋าผ้า ขั้นต่ำ 500 ชิ้น ราคากระเป๋าผ้าขึ้นอยู่กับรูปแบบ
 • รูปแบบกระเป๋าผ้า : ลูกค้าสามารถออกแบบกระเป๋าผ้าได้ตามต้องการ หากต้องการแบบจากหน้าเว็บเพื่อสอบถาม เพียงส่งรูปทางเมล์หรือไลน์
 • ระยะเวลาการผลิต : 14-21 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่จำนวนงานที่อยู่ในคิวการผลิตกระเป๋าผ้า ความยากง่าย และลวดลาย 
 • การออกแบบ : กรณีที่ลูกค้าที่มีแบบงานผ้าอยู่แล้ว  ทางบริษัทจะทำตัวอย่างเพื่อคอนเฟริ์มก่อนผลิตงานจริงต่อไป
 • การชำระเงิน : ก่อนสั่งผลิตรบกวนลูกค้า โอนมัดจำ 50 % ของราคากระเป๋าพร้อม VAT 7% และโอนหรือจ่ายเป็นเงินสดส่วนที่เหลือ เมื่อรับสินค้า

ตัวอย่างกระเป๋าผ้าก่อนผลิต

 • การยืนยันสั่งซื้อ : ทางโรงงานจะดำเนินการทำตัวอย่างกระเป๋าผ้า ให้ทันที เมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อและได้รับชำระเงินมัดจำ 
 • แนบไฟล์โลโก้ : เป็นไฟล์ Artwork (ai) หากไม่สามารถส่ง ai สามารถส่งไฟล์ภาพ
 • ระยะเวลาการผลิตตัวอย่างงานผ้า : 3 - 7 วัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและช่วงเวลาเทศกาล 
 • การตรวจงานตัวอย่างกระเป๋าผ้า: ส่งกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง สามารถส่ง e-mail แจ้งรายละเอียดมายังเรา เพื่อปรับแก้ก่อนคอนเฟริ์ม
 • การอนุมัติตัวอย่างกระเป๋า : ลูกค้าควรเซ็นอนุมัติหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษรบนตัวอย่างที่สมบูรณ์ เพราะทางเราจะยึดตัวอย่างเพื่อผลิตตัวจริง

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

ผลิตกระเป๋าผ้า tote พิมพ์ดิจิตอลเหมือนจริง ของ Taonga

30-11-542 Hits:647 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ทลายขีดจำกัดด้านการออกแบบกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม ให้พิมพ์สีได้ไม่กำจัดกับถุงผ้าสะพายข้าง ทรง tote พิมพ์ลายแบบ digital printing เปลี่ยนถุงผ้าสกรีนโลโก้ธรรมดา ด้วยการเพิ่มมูลค่าของถุงผ้าให้น่าสนใจ ที่พิมพ์ลายได้เหมือนจริง เช่นตัวอย่างกระเป๋าผ้าแจกประชาสัมพันธ์หน่วยงาน TAONGA

Read more

รับผลิตที่ติดมือถือ Griptok ออกแบบเอง Art of cancer

30-11-542 Hits:541 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

Pop socket ที่จับโทรศัพท์ติดหลังมือถือ มีคำเรียกแทนอยู่หลายคำด้วยกัน เช่น กริ๊บต็อก Griptok , ที่ติดมือถือ ที่จับมือถือสำหรับใช้เซลฟี่ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นคำเรียกไอเท็มยอดฮิต ที่จะกลายเป็นของพรีเมี่ยม ของสะสม ที่เหล่าคนใช้มือถือต้องมี

Read more

รับผลิตถุงผ้าดิบหูรูด สีขาว ขนาดเล็ก ขยายก้น สกรีนโลโก้ TAT

30-11-542 Hits:765 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ทางเลือกแบรนด์สินค้าที่อยากได้ถุงผ้าแจก หรือถุงผ้าใส่สินค้าราคาถูก ขนาดเล็ก เช่นรูปแบบถุงผ้าดิบหูรูดสกรีนโลโก้ สวยๆ สั่งผลิต ขยายก้น ต่างจากถุงผ้าดิบหูรูดท้องตลาด อย่างถุงผ้าดิบแบบแบน ครั้งนี้โรงงานผลิตกระเป๋าผ้าขอนำเสนอถุงผ้าหูรูดพิมพ์โลโก้ของ TAT เชือกรูดด้ายดิบ

Read more

shopping cart bag


Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ