โรงงานรับผลิต ถุงผ้า / กระเป๋าผ้า / ถุงผ้าดิบ / กระเป๋าผ้าดิบ / ถุงผ้าแคนวาส / กระเป๋าผ้าแคนวาส / ถุงผ้าสปันบอนด์ พิมพ์สกรีน

กระเป๋าผ้าพิมพ์แบรนด์

 • สำหรับใครที่ต้องการมี แบรนด์กระเป๋าผ้าเป็นของตัวเอง การทำการตลาด เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นแก่นในการทำธุรกิจ และยังเป็น ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ ในการสร้างแบรนด์ (Branding ) กระเป๋าของเรา ให้อยู่อย่างยั่งยืน ยาวนาน และสร้างกำไรได้ สำหรับเทคนิคการสร้างแบรนด์ สามารถติดตามได้ ในบทความ : 5 วิธี การสร้างแบรนด์กระเป๋าผ้าของตัวเอง ให้ปังค์! สำหรับบทความนี้ ทำไมเราต้องทำการตลาด ? ทำการตลาดดีอย่างไร ? แล้วกระเป๋าผ้า ช่วยส่งเสริมการตลาดได้อย่างไรบ้าง ?

   รับทำกระเป๋าผ้า พิมพ์โลโก้

  การตลาด ( Marketing ) หมายถึง การทำกิจกรรมต่าง ๆ ใรทางธุรกิจ ที่มีผลทำให้ เกิดการนำสินค้าหรือบริการ ไปสู่ผู้บริโภค ก่อให้เกิดความถึงพอใจของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ธุรกิจก็บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ รายได้ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อ และกำไร จากการทำธุรกิจ นี่คือเหตุผลว่าทำไม ? เราต้อง ทำการตลาด ก็เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และให้ประสบความสำเร็จ ในการทำธุรกิจ

  กลยุทธ์ทางการตลาด ( Marketing Strategy )

  เป็นวิธีการวางแผน เพื่อให้บรรลุ ถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ โดยจะมีหลายประเภท เดิมที เราเริ่มใช้ตั้งแต่ กลยุทธ์ 4P , กลยุทธ์ 8P , กลยุทธ์ 4C เป็นหลัก แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไม่หยุด พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ ก็มีการเปลี่ยนไป เช่นกัน ทำให้กลยุทธ์ดั่งเดิม ไม่นิยมใช้แล้ว แต่สำหรับกลยุทธ์ใหม่ ก็ยังมีการพัฒนา อยู่บนพื้นฐาน / ทฤษฎีเดิม

  การทำการตลาด ดีอย่างไร ?

  ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะ ทำการตลาดเป็นในเชิง การตลาดในรูปแบบผสม เพื่อให้เหมาะสม กับสินค้าแต่ละชนิด และกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ได้แก่

   

  1. การใช้การตลาดแบบ 8P และ STP Model

  สำหรับการตลาดแบบ 8P เป็นสิ่งที่คนทั่วโลก ให้การยอมรับ อีกทั้ง ยังเป็นขั้นตอนการทำงาน ที่เห็นผลลัพธ์ความก้าวหน้า ได้อย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบัน ธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ทำให้การตลาดแบบ 8P ไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงได้การร่วมกับการใช้ STP Model

  STP Model คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาด ได้แก่ ส่วนแบ่งทางการตลาด , ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ และ กลุ่มเป้าหมายหลัก มีรายละเอียด ดังนี้

   • Segmentation : การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็นกลุ่มย่อย ตามเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น เกณฑ์ตามประชากรศาสตร์ , ภูมิศาสตร์ , จิตลักษณะ , พฤติกรรม เป็นต้น
   • Targeting : เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่เราจะทำการตลาดด้วย โดยสามารถเลือกได้ทั้ง กลุ่มเป้าหมายกว้าง และกลุ่มแบบเฉพาะ
   • Positioning : เป็นการตำแหน่งสินค้า / แบรนด์ ของเราให้เป็นที่จดจำ วิเคราะห์จากส่วนเหมือน หรือแตกต่างระหว่างเรา และคู่แข่ง

  ขั้นตอน STP MOdel จะช่วยทำให้เรามองตัวเอง แบรนด์ และกลุ่มลูกค้าหลัก ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการทำการตลาด และทำให้เราวางทิศทาง ของแบรนด์สินค้าเรา ได้ง่ายมากขึ้น

   ทำถุงผ้า แจกสัมมนา ประชาสัมพันธ์

  1. การวิจัยการตลาด ( Marketing Reserch )

  เป็นขั้นตอนหนึ่ง ที่ทำให้ เราวางกลยุทธ์ได้ง่าย และไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เริ่มจาก การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึง การวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ เพราะการแข่งขันค่อนข้างสูง การทำวิจัยการตลาด ทำให้เรา สามารถชนะคู่แข่งได้ และจะช่วยให้ เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย

   

  1. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ในยุค Digital

  เป็นการนำเอาการสื่อสาร มาผสมร่วมกับการตลาด ได้อย่างลงตัว เพื่อให้รูปแบบการทำการตลาด มีความหลากหลาย และปรับใช้ได้ อย่างตรงจุดมากขึ้น ด้วยการใช้การสื่อสารการตลาด จะเครื่องมือทั้งหมด 6 ชิ้นหลัก ๆ ได้แก่

   • การโฆษณา : เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการยอดขาย เพิ่มกำไร ทำให้สินค้าของเรา เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยหลักการใช้งานที่ สามารถสร้างความแตกต่าง ในระยะเวลารวดเร็ว และขยายเป็นวงกว้างได้ เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก การโฆษณาจะช่วยให้ ธุจกิจของคุณดูใหญ่ขึ้น และถูกพูดถึงมากขึ้น
   • การประชาสัมพันธ์ : เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทสำคัญ ที่มีหน้าที่ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า / องค์กร / บริษัท ให้มีความแข็งแกร่ง เน้นที่การให้ข้อมูลสินค้า มากกว่าการขาย อย่างเช่น การโฆษณา แต่เป็นการส่งเสริมการขายที่ดีมาก ๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ได้ด้วย
   • การสื่อสารทางตรง : เป็นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ระหว่างทางธุรกิจกับผู้บริโภค เหมาะสำหรับสินค้าบางอย่าง ที่ต้องการการติดตามผล เช่น คอนโดมิเนียม , พิพิธภัณฑ์ , การใช้บริการโรงแรม ฯลฯ
   • การส่งเสริมการตลาด : เป็นการช่วยส่งเสริมการขาย ช่วยจูงใจ และกระตุ้นการขายให้มากขึ้น เช่น การรักษาลูกค้าเก่า , หาลูกค้ารายใหม่ ,  การเพิ่มอัตราการใช้สินค้า เป็นต้น
   • การสื่อสารแบบส่วนตัว หรือการสื่อสารผ่านพนักงาน : จะช่วยอย่างมาก หากมีความซับซ้อนของสินค้า การมีพนักงานขาย ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจสินค้า ได้อย่างถูกต้อง และมีต้นทุนถูกกว่า การทำโฆษณาหลายเท่า
   • การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด : สร้างกิจกรรม เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น สนับสนุนร้านค้าปลีก เนื่องจากร้านค้าปลีก มีความรู้ตลาดในท้องที่ดีกว่าผู้ผลิต

   

  1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ( Corporate Social Responsibility : CSR )

  สำหรับขั้นตอนนี้ ผู้ผลิต / องค์กร / เจ้าของแบรนด์ ต้องทำภายใต้หลักจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จากรุ่นสู่รุ่น เป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ เช่นเดียวกับ การทำประชาสัมพันธ์

  เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทยได้มีการออกกฏหมาย สำหรับการรับรองคุณภาพสินค้าไทย เรียกว่า Thailand Trust Mask ( T Mark ) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยจะเป็นเครื่องหมายการันตีว่า สินค้าไทยนี้ มีมาตราฐานแรงงานไทย , การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม , การบริการใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

   

  1. การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ( Customer Relationship Management : CRM )

  ประโยชน์ของการทำ CRM คือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้า รักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กร ให้นานที่สุด หรือจะเรียกว่า เป็นการสร้าง loyalty ให้กับสินค้า / แบรนด์ของเรา นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ ในการซื้อสินค้าซ้ำแล้ว ยังช่วยในเรื่องของ การลดค่าใช้จ่ายสำหรับการโฆษณา กับลูกค้ารายใหม่อีกด้วย   

   

  ทำไมแบรนด์ดังต่าง ๆ ถึงสั่งผลิต กระเป๋าผ้า ในบทบาททางการตลาด ?

   

  สั่งทำกระเป๋าแถม แจกกับสินค้า

   

  1. เครื่องมือในการโฆษณาเคลื่อนที่ :ลูกค้าแบรนด์ ที่ใช้งานกระเป๋าผ้า มักจะพกพากระเป๋าผ้า ไปด้วยทุกที่ เรียกว่า Low - cost Advertising เราสามารถออกแบบหรือดีไซน์ ข้อความ , โลโก้ ที่บ่งบอกความเป็นตัวเราออกไปได้

   สั่งทำกระเป๋าแถมโปรโมชั่น

   

  1. ใช้เป็นสร้าง Loyalty :จะเห็นหลายแบรนด์ ออกมาลด แลก แจก แถม สิ่งของ ซึ่งเป็นวิธีคล้าย ๆ กัน แต่สำหรับกระเป๋าผ้า จะให้คุณค่า มากกว่าสิ่งของชนิดอื่น เพราะด้วยคุณภาพสินค้า และสามารถใช้งานได้จริง ลูกค้าที่ใช้งานกระเป๋าผ้า จึงถือได้ว่า เป็นลูกค้ากลุ่มหลักของแบรนด์เรา นั่นเอง

   

  1. เป็นเครื่องมือ ที่เราสามารถออกแบบได้เอง :ในการสั่งผลิตกระเป๋า เราสามารถกำหนดได้ว่า เราจะสั่งผลิตเท่าไหร่ , ใช้เนื้อผ้าอะไร , ขนาดเท่าไหร่ , และนำไปใช้กับโอกาสอะไรบ้าง เนื่องจากในแต่ละโอกาสใช้งาน ก็จะใช้เนื้อผ้า และขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อความเหมาะสม ของการใช้งานกระเป๋าผ้า เช่น กระเป๋าใส่หนังสือ ของโรงเรียนกวดวิชา เป็นต้น

  ผ้าที่นิยมสั่งผลิต ได้แก่ ผ้าแคนวาส , ผ้าสปันบอนด์ , ผ้า PU เป็นต้น เพราะเป็นผ้าที่มีความคงทน สามารถรับน้ำหนักได้ดี

   ผลิตกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม แจกประชาสัมพันธ์

  1. การผลิตที่มีคุณภาพ :โรงงานผลิตที่มีคุณภาพ บริการครบวงจร ทำให้เราได้กระเป๋าที่มีราคาถูก เราสามารถเอาไปต่อยอด เพื่อสร้างกำไรได้ , กระเป๋าคุณภาพดี เพราะมีช่างผู้เชี่ยวชาญดูแล , โรงงานมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ระยะเวลาการผลิตน้อย ไม่เกิน 14 วัน พร้อมกับการจัดส่ง ให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

   

  1. สามารถทำกำไรต่อได้ง่าย : เนื่องจาก กระเป๋าผ้ามีต้นทุนการผลิต ที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับกระเป๋าประเภทอื่น อีกทั้งการผลิต 1 ครั้ง สามารถผลิตได้หลายใบ ทำให้เราลดต้นทุนในการผลิตลงอีก เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราด้วย

   

  1. เป็นการสร้างกิจกรรม CSR : สำหรับถุงผ้าพิมพ์แบรนด์ นำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า แทนที่จากใช้พลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ คนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยกิจกรรมนี้ ทำให้ลูกค้าหรือคนทั่วไป มีอารมณ์ร่วม และสนใจไปด้วยได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ ทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น

   โรงงานทำกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม แจกประชาสัมพันธ์

  เรามีตัวอย่าง จากแบรนด์ดัง ๆ ที่ใช้กระเป๋าผ้า เป็นเครื่องมือทางการตลาด เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ , Watsons , Oriental Pricess , etc. ซึ่งเป็นที่นิยมมานาน เราค่อนข้างคุ้นเคย กันอยู่แล้ว กระเป๋าผ้าสามารถแทรกเข้าไปในการตลาด ได้แทบทุกขั้นตอน

  และเพื่อความเหมาะสมกับ สินค้า / แบรนด์ของเรา สำหรับผู้ที่เริ่มต้น การสร้างแบรนด์กระเป๋า ควรทำการศึกษาให้ดี จนถึงการวางกลยุทธ์สินค้า เพื่อที่เราจะได้มี Guildeline หากมีการวางแผนที่ดี ก็จะส่งผลให้แบรนด์แข็งแรง มีชื่อเสียง และอยู่ในตลาดได้ยาวนาน ไม่ออกนอกลู่นอกทางนั่นเอง

 • สกรีนกระเป๋าพรีเมี่ยม

  กระเป๋าพิมพ์ลาย ทรงสี่เหลี่ยมมีซิปล้อมรอบขนาด 19x4x12 cm ขอบกุ๊นสี่เทา หูหิ้วแบบถือ เป็นกระเป๋าซิปผ้าทรงผู้หญิง วัสดุผลิตจากไนลอนทออย่างดี ข้อดีของกระเป๋าซิปรูดคือป้องกันสิ่งของร่วงหล่น นิยมนำมาใช้ถุงผ้าพรีเมี่ยมสำหรับเครื่องสำอาง กระเป๋าซิปใส่เครื่องมือ ใส่ยาเป็นกระเป๋าปฐมพยาบาล กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ เช่น กระเป๋าซิปใส่ถุงเท้า กระเป๋าสำรองสำหรับการเดินทาง หรือถุงซิปผ้าพกพา รูปทรงของกระเป๋าเป็นแบบแฟชั่นทันสมัย ราคาถูก สามารถพิมพ์ลายสกรีน ข้อความ โลโก้ หรือพิมพ์เป็นแบรนด์สินค้าอย่างสวยงาม เนื้อผ้าที่เหมาะสำหรับทำกระเป๋าผ้าแฟชั่นมีซิปรูด ได้แก่ ผ้าดิบ ผ้าร่ม ผ้า600D ผ้าแคนวาส ผ้ายีนต์ เป็นต้น โดยโรงงานผลิตกระเป๋ามีผ้าจำนวนมากที่สีสันสดใสให้เลือกมากมาย เนื้อผ้าอยู่ทรงและรับน้ำหนักได้เยอะ สามารถออกแบบใส่ช่องและลายสกรีนถุงผ้าได้หลากหลาย ระยะเวลาการผลิตถุงผ้าของโรงงานทำกระเป๋าขึ้นอยู่กับความยากง่าย และจำนวนในการสั่งผลิต โรงงานรับผลิตกระเป๋าตามออเดอร์ทุกชนิด และมีการผลิตกระเป๋าหลากหลายแบบมาจำหน่ายในราคาส่ง ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งผลิตเพื่อไปแจกลูกค้าหรือขายต่อก็ได้ราคา

  ประโยชน์ของการสั่งทำกระเป๋าพิมพ์ลาย คือ กำหนดขนาดของกระเป๋าและเลือกเนื้อผ้าที่ต้องการสั่งผลิต สามารถเป็นกระเป๋าแฟชั่นสำหรับแถมคู่กับสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ และตัวกระเป๋าพรีเมี่ยมยังกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้าเพราะว่า ต้นทุนของกระเป๋าราคาถูกเมื่อเทียบกับของพรีเมี่ยมอื่นๆ ถุงผ้าแจกพร้อมโลโก้ แบบถือจะดูมูลค่าและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้เหมาะสำหรับเป็นกระเป๋าในงานประชุม งานสัมมนา หรือแจกเป็นของชำร่วยในงานเปิดตัวสินค้า หรืองานออกร้าน ออกบู้ทในงานแฟร์

 • ผลิตกระเป๋าสะพายไหล่ ราคาถูก

  สั่งทำกระเป๋าผ้าสะพายไหล่ สีสันสดใส ต้อนรับซัมเมอร์ มีสีให้เลือกมากกว่า 15 เฉดสี ตัวถุงผ้าสะพายข้างผลิตด้วยเนื้อผ้าแคนวาสหรือผ้าดิบย้อมสี นอกจากนี้โรงงานผลิตถุงผ้ามีเนื้อผ้าอื่นๆ เช่น เนื้อผ้ายีนต์ ผ้าสปันบอนด์ ผ้า600D ผ้าร่ม ผ้าล็อปต็อก เป็นต้น มีออกแบบมาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นถึงวัยทำงาน ขนาดของกระเป๋าผ้าขึ้นอยู่กับขนาดที่ต้องการสั่งผลิต แต่ส่วนใหญ่ขนาดที่เหมาะสมจะเป็นขนาดกระเป๋าผ้าใส่เอกสารได้ คือต้องใหญ่กว่า ขนาดกระดาษ A4 ความทันสมัยของกระเป๋าผ้าแฟชั่นแคนวาสทรงนี้ คือเป็นเนื้อผ้าแคนวาสสีพื้น พร้อมสายสะพายปรับได้ จึงเป็นกระเป๋าผ้าที่เหมาะกับผู้ใช้ทุกบุคคลิก ทุกความสูง สายสะพายกระเป๋าผ้าปรับความสั้น - ยาวตามความเหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้เป็นกระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าถือแฟชั่น หรือหากต้องการเพิ่มประโยชน์การใช้งานให้มากขึ้น ก็สั่งทำกระเป๋าผ้ามีช่องซิปสำหรับใส่ของพกพาได้มากยิ่งขึ้น ตอนนี้เทรนด์การใช้กระเป๋าผ้าถือ หรือกระเป๋าผ้าสะพายกำลังมาแรงมาก  ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้า หน่วยงานราชการ องค์กรไหนก็นิยมใช้กระเป๋าผ้าเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการพิมพ์โลโก้ ข้อความ สกรีนลายบนตัวกระเป๋าผ้า นอกจากนี้ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาก็ใช้ตัวถุงผ้าเก๋ๆ  เพื่อดูดูดให้นักเรียนสมัครสมาชิคเพื่อลงครอสเรียน ไม่ว่าจะวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานก็ใช้ได้หมด  เพราะประโยชน์ของถุงผ้านอกจากใส่เอกสารไปเรียน ยังเป็นกระเป๋าผ้าแฟชั่นเพื่อใช้เป็นเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน  ด้วยความที่มันใส่ของได้เยอะและสะดวกสบายต่อการใช้งาน แล้วเดี๋ยวนี้แต่ละแบรนด์ก็ดีไซน์กระเป๋าผ้าของตัวเองออกมาในรูปแบบที่แตกต่างและมีความพิเศษมากกว่ากระเป๋าผ้าทั่ว ๆ ไป พร้อมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ รักษโลก ด้วยการใช้กระเป๋าผ้ายังช่วยลดโลกร้อนแทนการใช้ถุงพลาสติกที่สิ้นเปลือง 

  ข้อดีของการทำสั่งทำกระเป๋าผ้าสะพายเพื่อเป็นถุงผ้าแจกคือ น้ำหนักเบา พกพาง่าย ถุงผ้าสามารถทำความสะอาดได้ง่าย เนื้อผ้าหนาสามารถใช้ซ้ำได้ การสั่งผลิตกระเป๋าผ้าสะพายด้วยผ้าดิบ หรือผ้าแคนวาสมีคุณสมบัติ คือ พิมพ์สกรีนติดง่าย งานพิมพ์สวย ดูมีราคา กระเป๋าผ้าสะพายข้างเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย การเลือกร้านทำกระเป๋าผ้าหรือโรงงานผลิตควรเลือกที่มีแบบกระเป๋าตามความต้องการ โดยทาง Thaidesignguru.com มีรูปแบบกระเป๋าผ้าให้เลือกมากกว่า 2000 แบบ และผลิตให้ลูกค้าแบรนด์ดังมากมาย ขั้นต่ำของการรับผลิตถุงผ้ากับโรงงานผลิตกระเป๋าผ้า คือ 500 ใบ สามารถออกแบบงานพิมพ์สกรีนโลโก้ ข้อความ ได้เอง โดยเลือกสีเนื้อผ้าดิบ ผ้าแคนวาสที่ต้องการ พร้อมแจ้งขนาด และโลโก้เพื่อประเมินราคา ซึ่งกระเป๋าผ้าสะพายข้างที่ผลิตถูกตัดเย็บด้วยความปราณีต มีความชำนาญการแกะแบบและวาง pattern ดังนั้นจึงไว้ใจได้ว่าได้ทรงกระเป๋าผ้าที่ระลึก สำหรับแจกลูกค้าตรงใจแน่นอน

 • กระเป๋าใส่เอกสาร สีมังคุด

  รับผลิตกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร แบบมาตราฐานสามารถใส่เอกสารและคอมพิวเตอร์ได้ในใบเดียวกัน มีหลายสี พร้อมช่องเล็กสำหรับใส่ของพกพา เช่น ดินสอ ปากกา สมุดพกเล็ก เป็นต้น มีซิปรูดสำหรับเปิด-ปิด ดีไซน์ของกระเป๋าผ้าเป็นแบบเรียบ ดูมีคลาส มาคู่กับสายสะพายข้างไนล่อนคุณภาพดี และหูหิ้ว ตัวกระเป๋าผ้าใส่เอกสารทำจากผ้า แคนวาส สามารถเลือกเนื้อผ้าและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ โรงงานกระเป๋าผ้ามีเนื้อผ้าดิบ ผ้าร่ม ผ้า600D ผ้าหลังPVC/PU ให้เลือก นอกจากขนาดที่มีลูกค้าสามารถประยุกต์รูปแบบกระเป๋าที่ต้องการผลิตให้เหมาะกับการใช้งานด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงสามารถปรับเปลี่ยนขนาด และพิมพ์โลโก้ ข้อความ แบรนด์สินค้าลงบนตัวกระเป๋าเพื่อเป็นกระเป๋าพรีเมี่ยม กระเป๋าผ้าที่ระลึก หรือกระเป๋าแจก สำหรับประชาสัมพันธ์ทำโปรโมชั่น กระเป๋าผ้าแจกสัมมนาหรือแจกตามเทศกาลได้ หรือกระเป๋าผ้าสำหรับโรงเรียนเป็นกระเป๋านักเรียน กระเป๋าโรงเรียนกวดวิชาได้ ประโยชน์ที่ได้รับของผู้ใช้งาน คือ เป็นกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายเพื่อไปทำงาน เพื่อพรีเซ้นงาน กระเป๋าใส่โน๊ตบุ๊ค และเพราะทางเราเป็นผู้ผลิตกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยมเองจึงสามารถผลิตกระเป๋าผ้าแจกได้ในราคาถูก

  การสั่งทำกระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าสำนักงานตามแบบ มีขนาด 14 x 9 นิ้ว หรือจะกำหนดขนาดให้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเพราะทางโรงงานทำกระเป๋าใส่เอกสารผลิตตามสั่งทุกใบ ขั้นต่ำของการสั่งผลิตกระเป๋าผ้าอยู่ที่จำนวน 500 ชิ้น ระยะเวลาการผลิตขึ้นอยู่กับจำนวนและช่วงเทศกาลโดยเฉลี่ย คือ 21-30วัน เพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้า ลูกค้าสามารถสกรีนลาย โลโก้ ข้อความ ตลอดจนแบรนด์สินค้าลงบนตัวกระเป๋าสะพายได้ เพราะหลายต่อหลายครั้งที่แบบกระเป๋าธรรมดาดูมีความน่าสนใจที่การออกแบบงานพิมพ์ และเมื่อถูกนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์คู่กับสินค้า ก็ทำให้เจ้าของแบรนด์ขายสินค้าได้ราคาดีมากขึ้น ซึ่งทางบริษัททำกระเป๋าผ้าอย่างเรา ตระหนักถึงจุดนี้จึงใส่ใจ งานผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ตัดเย็บ พิมพ์ลาย ให้คมชัดและคุณภาพมาตราฐาน และบริการจัดส่งทั่วประเทศ 

การสั่งทำกระเป๋าผ้า

 • จำนวนขั้นต่ำ: การทำกระเป๋าผ้า ขั้นต่ำ 500 ชิ้น ราคากระเป๋าผ้าขึ้นอยู่กับรูปแบบ
 • รูปแบบกระเป๋าผ้า : ลูกค้าสามารถออกแบบกระเป๋าผ้าได้ตามต้องการ หากต้องการแบบจากหน้าเว็บเพื่อสอบถาม เพียงส่งรูปทางเมล์หรือไลน์
 • ระยะเวลาการผลิต : 14-21 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่จำนวนงานที่อยู่ในคิวการผลิตกระเป๋าผ้า ความยากง่าย และลวดลาย 
 • การออกแบบ : กรณีที่ลูกค้าที่มีแบบงานผ้าอยู่แล้ว  ทางบริษัทจะทำตัวอย่างเพื่อคอนเฟริ์มก่อนผลิตงานจริงต่อไป
 • การชำระเงิน : ก่อนสั่งผลิตรบกวนลูกค้า โอนมัดจำ 50 % ของราคากระเป๋าพร้อม VAT 7% และโอนหรือจ่ายเป็นเงินสดส่วนที่เหลือ เมื่อรับสินค้า

ตัวอย่างกระเป๋าผ้าก่อนผลิต

 • การยืนยันสั่งซื้อ : ทางโรงงานจะดำเนินการทำตัวอย่างกระเป๋าผ้า ให้ทันที เมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อและได้รับชำระเงินมัดจำ 
 • แนบไฟล์โลโก้ : เป็นไฟล์ Artwork (ai) หากไม่สามารถส่ง ai สามารถส่งไฟล์ภาพ
 • ระยะเวลาการผลิตตัวอย่างงานผ้า : 3 - 7 วัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและช่วงเวลาเทศกาล 
 • การตรวจงานตัวอย่างกระเป๋าผ้า: ส่งกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง สามารถส่ง e-mail แจ้งรายละเอียดมายังเรา เพื่อปรับแก้ก่อนคอนเฟริ์ม
 • การอนุมัติตัวอย่างกระเป๋า : ลูกค้าควรเซ็นอนุมัติหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษรบนตัวอย่างที่สมบูรณ์ เพราะทางเราจะยึดตัวอย่างเพื่อผลิตตัวจริงสั่งทำและผลิตจากโรงงานโดยตรง


Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ