fbpx

catalogue free

รับผลิต หน้ากากผ้าสถานศึกษา นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา อนาคตของชาติ ผู้ที่จะจบการศึกษาจากสถานศึกษาไป นำความรู้ การฝึกสั่งสอน อบรม ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญ ฟันเฟืองขับเคลื่อนให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม  

รับผลิต หน้ากากผ้าสถานศึกษา นักศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาได้เปิดภาคเรียน 1/2563 เป็นวันแรก โดยเลื่อนมาจากวันที่ 15 พฤษภาคม ตามสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( Corvid 19 ) ที่ระบาดรุนแรงซึ่งยากที่จะควบคุมในก่อนหน้านั้น มีผู้ติดในประเทศในระดับหลักสิบ และร้อย แต่ในปัจจุบันมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว และมีการมาตราผ่อนปรนการใช้พื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น

ขอบคุณกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ ที่สั่งผลิตหน้ากากผ้าหรือแมสผ้า โดยเลือกเป็นหน้ากากผ้าทรง 3D ผ้ามัสลิน สีขาว 3 ชั้น โดยมีช่องใส่ไส้กรอง ตัดเย็บอย่างดี สายคล้องคอเป็นยางยืดแบบกลม 3 สี ทั้ง สีแดง สีส้ม สีม่วง พร้อมสต๊อปเปอร์สีดำ โดยสั่งผลิตทั้งหมดจำนวน 200 ชิ้น

 รับผลิต หน้ากากผ้าสถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

มีจุดประสงค์ในการสั่งผลิต เพื่อนำไปแจกจ่ายกลุ่มนักศึกษา ร่วมคณะ และสาขา ที่รวมกลุ่มกันมาให้ได้ใช้ประโยชน์ ป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่จะอาจติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา ในระหว่างเรียนในห้องเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง เดินทางระหว่างคาบเรียน การพูดคุย การไปโรงอาหารซื้อของต่างๆ ซึ่งถือเป็นมาตการควบคุมการระบาดของเชื้อโรคคร่าวๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนของทุกสถานศึกษา

1.นักเรียนที่ต้องมีหน้ากากผ้า หรือหน้ากากแบบ Surgical สำหรับป้องการฟุ้งกระจายของฝอยละองน้ำลาย น้ำมูก ที่เกิดจากการพูดคุย ไอ จาม

2.มีตรวจสุขภาพ การวัดไข้ อุณหภูมิของร่างกายของนักเรียน ก่อนเข้าไปโรงเรียน

3.มีการจัดเตรียมสบู่ ให้กับนักเรียนเพื่อล้างมือ เจล หรือสเปย์แอลกอฮอลล์ ให้นักเรียนเพื่อฆ่าเชื้อโรค 

4.มีการปรับปรุงห้องเรียน ให้มีโต๊ะเรียนนั้นเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

5.มีการทำความสะอาดบ่อยๆ ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ จุดสัมผัสต่างๆ 

6.โรงอาหารต้องการผลัดกันใช้ จำนวน 3-4 ผลัด และนั่งรับประทานอาหารต้องมีการนั่งที่ห่างกัน 2 เมตร

7.มีการจัดการไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษา ไปแออัดในจุดใดจุดหนึ่งพร้อมกันจำนวนมาก 

8.สำหรับเด็กเล็ก ในวัยปฐมวัย ให้ครูและอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด 

9.สำหรับเด็กเล็ก ในชั้นอนุบาล ต้องนอนให้มีระยะห่างกัน 1.5 เมตร

โดยมีโรงเรียนหรือ สถานศึกษาทั่วประเทศไทย ในสังกัด จำนวน 31,000 แห่ง สามารถเปิดเรียนตามปกติ ไม่ต้องสลับวัน เพื่อมาเรียนของนักเรียน และมี 4,500 แห่ง ที่ต้องสลับวันเพื่อมาเรียนของนักเรียน หรือมีการเรียนออนไลน์เพิ่มเติม

สำหรับสถานศึกษาที่ตามแนวชายแดนประเทศ นักเรียน และนักศึกษา ที่มาเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น ยังไม่อนุญาติให้นักเรียน นักศึกษาข้ามกลับมาเรียนตามปกติ จนกว่าจะมีการประกาศผ่อนปรน แล้วเมื่อเข้าก็ต้องกักตัวใน State Quarantine อีก 14 วัน

การเดินทางมาสถานศึกษา ผ่านรถโรงเรียน หรือสถานศึกษา ต้องมีเว้นระยะห่างเช่นกัน และใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ การเปิดให้มีการเรียน การสอน แก่เด็กในสำคัญมาก เพราะสถาบันการศึกษามีความเพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ สามารถได้ปรึกษาอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาอย่างใกล้ รวดเร็ว ทำให้สะดวกสบายต่อการเรียนรู้ แต่ก็ต้องมีการปรับตัวให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กระทรวงศึกษาธิการออกมา หรือการเรียน ใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติในรูปแบบใหม่ (New normal) นักศึกษา และบุคคลที่อยู่ในสถานศึกษานั้นควรปฏิบัติตามอย่าเคร่งคัด เพื่อก้าวผ่านช่วงวิกฤตการการระบาดโควิด 19 ไปให้ได้ด้วยกัน 

หน้ากากผ้าทรง 3D หรือ ทรงจีบจมูก หน้ากากทรงโค้งเข้ากับรูปหน้า ครอบคลุมทั้งปาก จมูก และคาง ตัดเย็บอย่างดี ใช้ผ้ามัสลิน เส้นใยธรรมชาติ 100% ไม่ทำให้ระคายเคืองผิว ไม่เกิดอาการแพ้ ผดเผื่อน เนื้อละเอียด สามารถป้องกันฝอยอะลองน้ำลาย และอนุภาคขนาดเล็ก ระบายอากาศได้ดี สวมใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัด หายใจได้สะดวก เป็นรูปแบบเนื้อผ้าที่ทางการแพทย์แนะนำว่าดีที่สุด เหมาะสมในการตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้ามากที่สุด โดยยังสามารถเลือกสีสายคล้องคอ ซึ่งเป็นยางยืดแบบกลม ให้เข้ากับบริษัท สาขา และคณะ ของลูกค้าได้ พร้อมสต๊อปเปอร์ไว้ปรับความตึงในการรัดของหน้ากากในการสวมใส่ได้ตามความต้องการ

หากลูกค้า นักเรียน นักศึกษา มีความต้องการพิมพ์อักษรย่อหรือโลโก้ ของสถาบันสถานศึกษา มหาวิทยาลัย คณะ สาขา ห้อง โรงเรียน หรือชื่อของตัวนักศึกษาเอง เราก็สามารถทำให้ได้ในรูปแบบต่างๆ

หน้ากากผ้าทรง 3D หรือ จีบจมูก ผ้ามัสลิน 3 ชั้น สายคล้องคอ สุดเท่ มีความนำสมัย สวมใส่สะดวกสบาย เมื่อไม่ใส่ก็สามารถคล้องคอไว้ ป้องกันการลืมทิ้งไว้ของผู้สวมใส่

สนใจทำหน้ากากสายคล้องคอ สุดเท่ และมีคุณภาพ กับ เรา Thaidesignguru ไม่จะเป็นว่าเป็นมหาวิทยาลัย นักศึกษา 

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้รับผลิต หน้ากากนักศึกษา สกรีนโลโก้

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก แมสผ้า สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยรักและห่วงใย

https://www.thaidesignguru.com
? LineID : @designguru
☎️ Tel: 088-6532999

#รับทำหน้ากากผ้า #รับผลิตผ้าปิดปากนักศึกษา #รับผลิตแมสผ้าพิมพ์แบรนด์ #รับทำหน้ากากผ้ามหาวิทยาลัย #สั่งทำผ้าปิดปากมหาวิทยาลัย #สั่งทำผ้าปิดจมูกคณะ #รับทำหน้ากากผ้าสถาบันต่างๆ #หน้ากากโรงเรียนมัธยม #หน้ากากผ้าสถาบันการศึกษา #รับผลิตหน้ากากผ้านักเรียน 

lth

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

รับผลิตGriptok พิมพ์รูปสัตว์ของแจกงาน Dogdays

30-11-542 Hits:523 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ของแจกงานสัตว์เลี้ยง ไอเท็มที่ทาสหมาทาสแมวไม่มีไม่ได้แล้ว กับ Griptok สุดน่ารัก ของสะสมสำหรับงานอีเว้นท์รวมพลคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ร่วมงานของ Tailland ดินแดนแห่งสัตว์มีหาง ผลงานGriptok ติดมือถือพิมพ์ลาย น้องหมา น้องแมวที่น่ารัก

Read more

รับทำหน้ากากผ้า แฟชั่นกันน้ำ พิมพ์ลาย แบรนด์ hazel

30-11-542 Hits:990 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ทางเลือกดีๆ สำหรับแบรนด์ที่ต้องการทำหน้ากากผ้าแฟชั่นป้องกันโรค แต่ไม่อยากพิมพ์โลโก้แบบธรรมดาหรือดูเฉยๆ เพราะว่าไอเดียที่สร้างสรรค์พิมพ์ลงบนหน้ากากผ้านั้นสำคัญ กับหน้ากากผ้ากันน้ำที่ทำให้คุณออกแบบและพิมพ์ลายได้ตามที่ต้องการ สีชัด ลายสวย สร้างแบรนด์ได้

Read more

รับผลิต กระเป๋าผ้ากระสอบ แฟชั่น ให้กับหน่วยงาน

30-11-542 Hits:3032 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ตอนนี้คงไม่มีอีกแล้ว ใครที่ไม่รู้จักผ้ากระสอบ เพราะ ผ้ากระสอบกลายเป็นผ้า สำหรับทำกระเป๋าที่ระลึก หรือ กระเป๋าผ้า พรีเมี่ยม แฟชั่น ที่มาแรงมาก และหลายแบรนด์การันตีว่าเป็น รูปแบบกระเป๋าผ้า ที่ขายดีที่สุด เพื่อใช้แทนถุงพลาสติก หรือเป็นถุงผ้าลดโลกร้อน

Read more

shopping cart bag

ติดต่อสอบถาม


Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ