fbpx

catalogue free

รับผลิต หน้ากากผ้าสถานศึกษา นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา อนาคตของชาติ ผู้ที่จะจบการศึกษาจากสถานศึกษาไป นำความรู้ การฝึกสั่งสอน อบรม ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญ ฟันเฟืองขับเคลื่อนให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม  

รับผลิต หน้ากากผ้าสถานศึกษา นักศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาได้เปิดภาคเรียน 1/2563 เป็นวันแรก โดยเลื่อนมาจากวันที่ 15 พฤษภาคม ตามสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( Corvid 19 ) ที่ระบาดรุนแรงซึ่งยากที่จะควบคุมในก่อนหน้านั้น มีผู้ติดในประเทศในระดับหลักสิบ และร้อย แต่ในปัจจุบันมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว และมีการมาตราผ่อนปรนการใช้พื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น

ขอบคุณกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ ที่สั่งผลิตหน้ากากผ้าหรือแมสผ้า โดยเลือกเป็นหน้ากากผ้าทรง 3D ผ้ามัสลิน สีขาว 3 ชั้น โดยมีช่องใส่ไส้กรอง ตัดเย็บอย่างดี สายคล้องคอเป็นยางยืดแบบกลม 3 สี ทั้ง สีแดง สีส้ม สีม่วง พร้อมสต๊อปเปอร์สีดำ โดยสั่งผลิตทั้งหมดจำนวน 200 ชิ้น

 รับผลิต หน้ากากผ้าสถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

มีจุดประสงค์ในการสั่งผลิต เพื่อนำไปแจกจ่ายกลุ่มนักศึกษา ร่วมคณะ และสาขา ที่รวมกลุ่มกันมาให้ได้ใช้ประโยชน์ ป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่จะอาจติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา ในระหว่างเรียนในห้องเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง เดินทางระหว่างคาบเรียน การพูดคุย การไปโรงอาหารซื้อของต่างๆ ซึ่งถือเป็นมาตการควบคุมการระบาดของเชื้อโรคคร่าวๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนของทุกสถานศึกษา

1.นักเรียนที่ต้องมีหน้ากากผ้า หรือหน้ากากแบบ Surgical สำหรับป้องการฟุ้งกระจายของฝอยละองน้ำลาย น้ำมูก ที่เกิดจากการพูดคุย ไอ จาม

2.มีตรวจสุขภาพ การวัดไข้ อุณหภูมิของร่างกายของนักเรียน ก่อนเข้าไปโรงเรียน

3.มีการจัดเตรียมสบู่ ให้กับนักเรียนเพื่อล้างมือ เจล หรือสเปย์แอลกอฮอลล์ ให้นักเรียนเพื่อฆ่าเชื้อโรค 

4.มีการปรับปรุงห้องเรียน ให้มีโต๊ะเรียนนั้นเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

5.มีการทำความสะอาดบ่อยๆ ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ จุดสัมผัสต่างๆ 

6.โรงอาหารต้องการผลัดกันใช้ จำนวน 3-4 ผลัด และนั่งรับประทานอาหารต้องมีการนั่งที่ห่างกัน 2 เมตร

7.มีการจัดการไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษา ไปแออัดในจุดใดจุดหนึ่งพร้อมกันจำนวนมาก 

8.สำหรับเด็กเล็ก ในวัยปฐมวัย ให้ครูและอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด 

9.สำหรับเด็กเล็ก ในชั้นอนุบาล ต้องนอนให้มีระยะห่างกัน 1.5 เมตร

โดยมีโรงเรียนหรือ สถานศึกษาทั่วประเทศไทย ในสังกัด จำนวน 31,000 แห่ง สามารถเปิดเรียนตามปกติ ไม่ต้องสลับวัน เพื่อมาเรียนของนักเรียน และมี 4,500 แห่ง ที่ต้องสลับวันเพื่อมาเรียนของนักเรียน หรือมีการเรียนออนไลน์เพิ่มเติม

สำหรับสถานศึกษาที่ตามแนวชายแดนประเทศ นักเรียน และนักศึกษา ที่มาเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น ยังไม่อนุญาติให้นักเรียน นักศึกษาข้ามกลับมาเรียนตามปกติ จนกว่าจะมีการประกาศผ่อนปรน แล้วเมื่อเข้าก็ต้องกักตัวใน State Quarantine อีก 14 วัน

การเดินทางมาสถานศึกษา ผ่านรถโรงเรียน หรือสถานศึกษา ต้องมีเว้นระยะห่างเช่นกัน และใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ การเปิดให้มีการเรียน การสอน แก่เด็กในสำคัญมาก เพราะสถาบันการศึกษามีความเพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ สามารถได้ปรึกษาอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาอย่างใกล้ รวดเร็ว ทำให้สะดวกสบายต่อการเรียนรู้ แต่ก็ต้องมีการปรับตัวให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กระทรวงศึกษาธิการออกมา หรือการเรียน ใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติในรูปแบบใหม่ (New normal) นักศึกษา และบุคคลที่อยู่ในสถานศึกษานั้นควรปฏิบัติตามอย่าเคร่งคัด เพื่อก้าวผ่านช่วงวิกฤตการการระบาดโควิด 19 ไปให้ได้ด้วยกัน 

หน้ากากผ้าทรง 3D หรือ ทรงจีบจมูก หน้ากากทรงโค้งเข้ากับรูปหน้า ครอบคลุมทั้งปาก จมูก และคาง ตัดเย็บอย่างดี ใช้ผ้ามัสลิน เส้นใยธรรมชาติ 100% ไม่ทำให้ระคายเคืองผิว ไม่เกิดอาการแพ้ ผดเผื่อน เนื้อละเอียด สามารถป้องกันฝอยอะลองน้ำลาย และอนุภาคขนาดเล็ก ระบายอากาศได้ดี สวมใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัด หายใจได้สะดวก เป็นรูปแบบเนื้อผ้าที่ทางการแพทย์แนะนำว่าดีที่สุด เหมาะสมในการตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้ามากที่สุด โดยยังสามารถเลือกสีสายคล้องคอ ซึ่งเป็นยางยืดแบบกลม ให้เข้ากับบริษัท สาขา และคณะ ของลูกค้าได้ พร้อมสต๊อปเปอร์ไว้ปรับความตึงในการรัดของหน้ากากในการสวมใส่ได้ตามความต้องการ

หากลูกค้า นักเรียน นักศึกษา มีความต้องการพิมพ์อักษรย่อหรือโลโก้ ของสถาบันสถานศึกษา มหาวิทยาลัย คณะ สาขา ห้อง โรงเรียน หรือชื่อของตัวนักศึกษาเอง เราก็สามารถทำให้ได้ในรูปแบบต่างๆ

หน้ากากผ้าทรง 3D หรือ จีบจมูก ผ้ามัสลิน 3 ชั้น สายคล้องคอ สุดเท่ มีความนำสมัย สวมใส่สะดวกสบาย เมื่อไม่ใส่ก็สามารถคล้องคอไว้ ป้องกันการลืมทิ้งไว้ของผู้สวมใส่

สนใจทำหน้ากากสายคล้องคอ สุดเท่ และมีคุณภาพ กับ เรา Thaidesignguru ไม่จะเป็นว่าเป็นมหาวิทยาลัย นักศึกษา 

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้รับผลิต หน้ากากนักศึกษา สกรีนโลโก้

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก แมสผ้า สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยรักและห่วงใย

https://www.thaidesignguru.com
? LineID : @designguru
☎️ Tel: 088-6532999

#รับทำหน้ากากผ้า #รับผลิตผ้าปิดปากนักศึกษา #รับผลิตแมสผ้าพิมพ์แบรนด์ #รับทำหน้ากากผ้ามหาวิทยาลัย #สั่งทำผ้าปิดปากมหาวิทยาลัย #สั่งทำผ้าปิดจมูกคณะ #รับทำหน้ากากผ้าสถาบันต่างๆ #หน้ากากโรงเรียนมัธยม #หน้ากากผ้าสถาบันการศึกษา #รับผลิตหน้ากากผ้านักเรียน 

lth

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

ทำถุงผ้าหูรูด สปันบอนด์ พิมพ์ลาย Design by K.Ping

30-11-542 Hits:2903 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ช่วงนี้หันไปไหนก็มีแต่คนสั่งทำถุงผ้าสปันบอนด์ มาอีกแล้วคะ งานดีไซน์ผลงานคนไทย จากกระเป๋าผ้าหูรูด พรีเมี่ยม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ Design by K.Ping ดีไซน์คนไทยแท้ๆ อย่าลืมสนับสนุนกันนะคะ และ สำหรับลูกค้าคนอื่นๆ

Read more

ผลิตถุงผ้าร่มงานวิ่ง แบบเชือกหูรูดสะพายลัง มีช่องซิปรูด สีม่วง

30-11-542 Hits:1676 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ของพรีเมี่ยม ของแจกสายกีฬาที่น้ำหนักเบา แจกง่ายพิมพ์ลายได้ อย่างถุงผ้าร่มหนากันน้ำ ถุงผ้าแจกที่นักมาราธอนชื่นชอบ ด้านหน้ามีช่องซิปรูดใส่ของ ซึ่งหน่วยงาน อีเว้นท์ที่จัดงาน นิยมสั่งผลิตถุงผ้าร่มงานวิ่ง แบบเชือกหูรูดสะพายลัง มีช่องซิปรูด สีม่วง พร้อมสกรีนโลโก้พิมพ์ลายด้านหน้าคมชัด

Read more

ผลิตกระเป๋าTote สะพายข้างแคนวาส สกรีน Novac...

30-11-542 Hits:1669 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

แค่เปลี่ยนสีสายก็ได้กระเป๋าผ้าสะพายข้างที่ไม่เหมือนใคร กับแบบกระเป๋าสะพายข้าง ที่เรารับผลิตกระเป๋า Tote สะพายข้างผ้าแคนวาส สกรีนลาย Novaceutical อีกไอเดียที่ทำให้กระเป๋าพรีเมี่ยม สวยกว่าถุงผ้าลดโลกร้อนทั่วไป กับสายหูหิ้วพีพีสีน้ำเงินพร้อมสกรีนลายสีน้ำเงิน ก็ได้กระเป๋าแจกที่สวยขึ้นในราคาถูก

Read more

shopping cart bag

ติดต่อสอบถาม


Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ