รับผลิต หน้ากากผ้าสถานศึกษา นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา อนาคตของชาติ ผู้ที่จะจบการศึกษาจากสถานศึกษาไป นำความรู้ การฝึกสั่งสอน อบรม ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญ ฟันเฟืองขับเคลื่อนให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม  

รับผลิต หน้ากากผ้าสถานศึกษา นักศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาได้เปิดภาคเรียน 1/2563 เป็นวันแรก โดยเลื่อนมาจากวันที่ 15 พฤษภาคม ตามสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( Corvid 19 ) ที่ระบาดรุนแรงซึ่งยากที่จะควบคุมในก่อนหน้านั้น มีผู้ติดในประเทศในระดับหลักสิบ และร้อย แต่ในปัจจุบันมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว และมีการมาตราผ่อนปรนการใช้พื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น

ขอบคุณกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ ที่สั่งผลิตหน้ากากผ้าหรือแมสผ้า โดยเลือกเป็นหน้ากากผ้าทรง 3D ผ้ามัสลิน สีขาว 3 ชั้น โดยมีช่องใส่ไส้กรอง ตัดเย็บอย่างดี สายคล้องคอเป็นยางยืดแบบกลม 3 สี ทั้ง สีแดง สีส้ม สีม่วง พร้อมสต๊อปเปอร์สีดำ โดยสั่งผลิตทั้งหมดจำนวน 200 ชิ้น

 รับผลิต หน้ากากผ้าสถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

มีจุดประสงค์ในการสั่งผลิต เพื่อนำไปแจกจ่ายกลุ่มนักศึกษา ร่วมคณะ และสาขา ที่รวมกลุ่มกันมาให้ได้ใช้ประโยชน์ ป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่จะอาจติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา ในระหว่างเรียนในห้องเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง เดินทางระหว่างคาบเรียน การพูดคุย การไปโรงอาหารซื้อของต่างๆ ซึ่งถือเป็นมาตการควบคุมการระบาดของเชื้อโรคคร่าวๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนของทุกสถานศึกษา

1.นักเรียนที่ต้องมีหน้ากากผ้า หรือหน้ากากแบบ Surgical สำหรับป้องการฟุ้งกระจายของฝอยละองน้ำลาย น้ำมูก ที่เกิดจากการพูดคุย ไอ จาม

2.มีตรวจสุขภาพ การวัดไข้ อุณหภูมิของร่างกายของนักเรียน ก่อนเข้าไปโรงเรียน

3.มีการจัดเตรียมสบู่ ให้กับนักเรียนเพื่อล้างมือ เจล หรือสเปย์แอลกอฮอลล์ ให้นักเรียนเพื่อฆ่าเชื้อโรค 

4.มีการปรับปรุงห้องเรียน ให้มีโต๊ะเรียนนั้นเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

5.มีการทำความสะอาดบ่อยๆ ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ จุดสัมผัสต่างๆ 

6.โรงอาหารต้องการผลัดกันใช้ จำนวน 3-4 ผลัด และนั่งรับประทานอาหารต้องมีการนั่งที่ห่างกัน 2 เมตร

7.มีการจัดการไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษา ไปแออัดในจุดใดจุดหนึ่งพร้อมกันจำนวนมาก 

8.สำหรับเด็กเล็ก ในวัยปฐมวัย ให้ครูและอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด 

9.สำหรับเด็กเล็ก ในชั้นอนุบาล ต้องนอนให้มีระยะห่างกัน 1.5 เมตร

โดยมีโรงเรียนหรือ สถานศึกษาทั่วประเทศไทย ในสังกัด จำนวน 31,000 แห่ง สามารถเปิดเรียนตามปกติ ไม่ต้องสลับวัน เพื่อมาเรียนของนักเรียน และมี 4,500 แห่ง ที่ต้องสลับวันเพื่อมาเรียนของนักเรียน หรือมีการเรียนออนไลน์เพิ่มเติม

สำหรับสถานศึกษาที่ตามแนวชายแดนประเทศ นักเรียน และนักศึกษา ที่มาเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น ยังไม่อนุญาติให้นักเรียน นักศึกษาข้ามกลับมาเรียนตามปกติ จนกว่าจะมีการประกาศผ่อนปรน แล้วเมื่อเข้าก็ต้องกักตัวใน State Quarantine อีก 14 วัน

การเดินทางมาสถานศึกษา ผ่านรถโรงเรียน หรือสถานศึกษา ต้องมีเว้นระยะห่างเช่นกัน และใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ การเปิดให้มีการเรียน การสอน แก่เด็กในสำคัญมาก เพราะสถาบันการศึกษามีความเพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ สามารถได้ปรึกษาอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาอย่างใกล้ รวดเร็ว ทำให้สะดวกสบายต่อการเรียนรู้ แต่ก็ต้องมีการปรับตัวให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กระทรวงศึกษาธิการออกมา หรือการเรียน ใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติในรูปแบบใหม่ (New normal) นักศึกษา และบุคคลที่อยู่ในสถานศึกษานั้นควรปฏิบัติตามอย่าเคร่งคัด เพื่อก้าวผ่านช่วงวิกฤตการการระบาดโควิด 19 ไปให้ได้ด้วยกัน 

หน้ากากผ้าทรง 3D หรือ ทรงจีบจมูก หน้ากากทรงโค้งเข้ากับรูปหน้า ครอบคลุมทั้งปาก จมูก และคาง ตัดเย็บอย่างดี ใช้ผ้ามัสลิน เส้นใยธรรมชาติ 100% ไม่ทำให้ระคายเคืองผิว ไม่เกิดอาการแพ้ ผดเผื่อน เนื้อละเอียด สามารถป้องกันฝอยอะลองน้ำลาย และอนุภาคขนาดเล็ก ระบายอากาศได้ดี สวมใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัด หายใจได้สะดวก เป็นรูปแบบเนื้อผ้าที่ทางการแพทย์แนะนำว่าดีที่สุด เหมาะสมในการตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้ามากที่สุด โดยยังสามารถเลือกสีสายคล้องคอ ซึ่งเป็นยางยืดแบบกลม ให้เข้ากับบริษัท สาขา และคณะ ของลูกค้าได้ พร้อมสต๊อปเปอร์ไว้ปรับความตึงในการรัดของหน้ากากในการสวมใส่ได้ตามความต้องการ

หากลูกค้า นักเรียน นักศึกษา มีความต้องการพิมพ์อักษรย่อหรือโลโก้ ของสถาบันสถานศึกษา มหาวิทยาลัย คณะ สาขา ห้อง โรงเรียน หรือชื่อของตัวนักศึกษาเอง เราก็สามารถทำให้ได้ในรูปแบบต่างๆ

หน้ากากผ้าทรง 3D หรือ จีบจมูก ผ้ามัสลิน 3 ชั้น สายคล้องคอ สุดเท่ มีความนำสมัย สวมใส่สะดวกสบาย เมื่อไม่ใส่ก็สามารถคล้องคอไว้ ป้องกันการลืมทิ้งไว้ของผู้สวมใส่

สนใจทำหน้ากากสายคล้องคอ สุดเท่ และมีคุณภาพ กับ เรา Thaidesignguru ไม่จะเป็นว่าเป็นมหาวิทยาลัย นักศึกษา 

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้รับผลิต หน้ากากนักศึกษา สกรีนโลโก้

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก แมสผ้า สถานศึกษา นักศึกษา รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับผลิต หน้ากากผ้า ผ้าปิดจมูก สถานศึกษา นักศึกษา สายคล้องคอ ปรับได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยรักและห่วงใย

https://www.thaidesignguru.com
? LineID : @designguru
☎️ Tel: 088-6532999

#รับทำหน้ากากผ้า #รับผลิตผ้าปิดปากนักศึกษา #รับผลิตแมสผ้าพิมพ์แบรนด์ #รับทำหน้ากากผ้ามหาวิทยาลัย #สั่งทำผ้าปิดปากมหาวิทยาลัย #สั่งทำผ้าปิดจมูกคณะ #รับทำหน้ากากผ้าสถาบันต่างๆ #หน้ากากโรงเรียนมัธยม #หน้ากากผ้าสถาบันการศึกษา #รับผลิตหน้ากากผ้านักเรียน 

lth

การสั่งทำกระเป๋าผ้า

  • จำนวนขั้นต่ำ: การทำกระเป๋าผ้า ขั้นต่ำ 500 ชิ้น ราคากระเป๋าผ้าขึ้นอยู่กับรูปแบบ
  • รูปแบบกระเป๋าผ้า : ลูกค้าสามารถออกแบบกระเป๋าผ้าได้ตามต้องการ หากต้องการแบบจากหน้าเว็บเพื่อสอบถาม เพียงส่งรูปทางเมล์หรือไลน์
  • ระยะเวลาการผลิต : 14-21 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่จำนวนงานที่อยู่ในคิวการผลิตกระเป๋าผ้า ความยากง่าย และลวดลาย 
  • การออกแบบ : กรณีที่ลูกค้าที่มีแบบงานผ้าอยู่แล้ว  ทางบริษัทจะทำตัวอย่างเพื่อคอนเฟริ์มก่อนผลิตงานจริงต่อไป
  • การชำระเงิน : ก่อนสั่งผลิตรบกวนลูกค้า โอนมัดจำ 50 % ของราคากระเป๋าพร้อม VAT 7% และโอนหรือจ่ายเป็นเงินสดส่วนที่เหลือ เมื่อรับสินค้า

ตัวอย่างกระเป๋าผ้าก่อนผลิต

  • การยืนยันสั่งซื้อ : ทางโรงงานจะดำเนินการทำตัวอย่างกระเป๋าผ้า ให้ทันที เมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อและได้รับชำระเงินมัดจำ 
  • แนบไฟล์โลโก้ : เป็นไฟล์ Artwork (ai) หากไม่สามารถส่ง ai สามารถส่งไฟล์ภาพ
  • ระยะเวลาการผลิตตัวอย่างงานผ้า : 3 - 7 วัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและช่วงเวลาเทศกาล 
  • การตรวจงานตัวอย่างกระเป๋าผ้า: ส่งกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง สามารถส่ง e-mail แจ้งรายละเอียดมายังเรา เพื่อปรับแก้ก่อนคอนเฟริ์ม
  • การอนุมัติตัวอย่างกระเป๋า : ลูกค้าควรเซ็นอนุมัติหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษรบนตัวอย่างที่สมบูรณ์ เพราะทางเราจะยึดตัวอย่างเพื่อผลิตตัวจริง

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

รับทำกริ๊บต๊อกสวยตรีม LGBTQ พิมพ์โลโก้ Kabri scuba

30-11-542 Hits:374 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ไอเดียกริ๊บต็อกลายน่ารัก สวยๆ มาอีกแล้วกับ ของที่ระลึกลายน่ารักตรีม LGBTQ พิมพ์โลโก้ Kabri scuba club ดีไซน์งานสวยๆมาก สำหรับ Griptok พิมพ์โลโก้ติดมือถือของทาง Kabri scuba เน้นลวดลายเป็นสีโทนรุ้ง และจัดวางโลโก้อยู่ตรงกลาง พิมพ์คมชัดให้ Griptok ติดโลโก้สวยคู่อีเว้นท์ 

Read more

รับผลิตหน้ากากผ้าไมโคร LAZADA สีขาว ขนาดผู้ใหญ่ และเด็ก

30-11-542 Hits:747 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

New Nolmal กับชีวิตแม่บ้านยุคใหม่...งานประจำอย่างนึงที่แม่บ้านทุกคนจะต้องทำนอกจากงานบ้าน ก็ต้องเป็นการช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของเพื่อนำมาใช้ในบ้านนั่นเอง และหน้ากากผ้าคืออุปกรณ์สำคัญเลยล่ะ แบรนด์ LAZADA ก็เป็นอีกแบรนด์ที่สั่งทำหน้ากากผ้า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจากทางเรา

Read more

รับทำแมสผ้าไมโครพีชกันน้ำ สายปรับได้ลาย Jeunesse

30-11-542 Hits:85 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

หน้ากากผ้าพิมพ์แบรนด์ของแจก ของพรีเมี่ยม ที่มากกว่าแมสผ้าป้องกันโรค แต่เป็นไอเท็มแฟชั่นที่แบรนด์ไม่ควรพลาด พื้นที่โปรโมทแบรนด์ผ่านหน้ากากผ้าสวยๆ มาพร้อมฟังก์ชั่นสายปรับได้แบบห้อยคอ ผลงานรับทำแมสผ้าไมโครพีชกันน้ำ สายปรับได้ลาย Jeunesse

Read more

shopping cart bag


Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ